Spełnianie potrzeb pracowników i troska o zdrowie. Employer branding czy "must have"?

Podczas tworzenia projektu biura coraz częściej, obok efektywności, mobilności i designu, rozpatrywanym kryterium są zdrowie psychiczne i fizycznego pracowników. Częściej niż kiedykolwiek mierzonymi elementami efektywności biura są zadowolenie pracowników z funkcjonalności, ergonomii i estetyki przestrzeni. Jak zrozumieć potrzeby własnego biznesu i uwzględnić je w realizacji biura radzi Mikomax Smart Office – producent mebli biurowych.

Więcej