Biorąc pod uwagę nowe ograniczenia i środki bezpieczeństwa ogłoszone przez władze, Spaceflow stanie się cennym narzędziem do interakcji, komunikacji i informacji dla najemców SkyTower.

„Przechodzimy przez okres, w którym łączność i komunikacja online bardziej niż kiedykolwiek zastępują bezpośredni kontakt między ludźmi oraz sposób, w jaki żyliśmy. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi najemcy będą cieszyć się wszystkimi korzyściami, jakie oferuje Spaceflow i zapewniam ich, że zawsze będziemy myśleć o rozwiązaniach, które będą ich wspierać i sprawić, że będą dumni z bycia częścią społeczności SkyTower ”, powiedziała Adriana Dragoescu, CEO RPHI Romania, firma będąca właścicielem SkyTower.

Z pomocą Spaceflow pracownicy wszystkich najemców SkyTower będą mogli bezpośrednio ze sobą współdziałać, wysyłać lub otrzymywać oferty i informacje, brać udział w projektach współtworzenia, wolontariacie czy zespołach sportowych. Jednocześnie będą regularnie informowani o wydarzeniach organizowanych wyłącznie dla ich społeczności.

Korzystne oferty i rabaty są również dostępne za pośrednictwem Spaceflow u wybranych partnerów SkyTower. Co więcej, gdy tylko życie wróci do normy, aplikacja Spaceflow oferuje funkcję carpoolingu, która pozwala kilku mieszkańcom budynku korzystać z tego samego samochodu do dojazdów do domu - biura - domu, co pomaga zoptymalizować pracę pracownika. dzień.

Uruchomienie Spaceflow oznacza również specjalny konkurs dla społeczności SkyTower. Pracownicy najemców SkyTower mogą wygrać 15 nagród w losowaniu loterii zorganizowanej 14 grudnia, jeśli zarejestrują się i skorzystają z aplikacji do 11 grudnia.