Obowiązkowa praca w domu

 

Aby zapobiec globalnemu rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, rządy zalecają firmom, aby w miarę możliwości umożliwiały pracownikom pracę z domu. Firmy odkryły, że zespoły mogą efektywnie funkcjonować bez konieczności spotkań twarzą w twarz. Facebook i inne firmy będą nadal umożliwiać ludziom pracę zdalną, nawet po ustąpieniu najsurowszych środków. Twitter natychmiast ogłosił, że pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca w nieskończoność.

Barclays, Morgan Stanley i inne korporacje ponownie oceniają, czy potrzebują biur, aby działać w takim samym zakresie, jak wcześniej.

Kluczowe pytanie dla inwestorów w nieruchomości i samych przedsiębiorstw brzmi, czy te pozornie pozytywne skutki tymczasowych środków doprowadzą do stopniowej zmiany zachowań i strukturalnego spadku popytu na biura.

Są zmiany, których nie można uniknąć

W związku z przejściem na hybrydowy sposób pracy oczywiste jest, że biura będą wymagały modyfikacji i zmian w sposobie ich funkcjonowania. Firmy starają się sprostać potrzebom swoich pracowników.

Podczas izolacji w pierwszej fali działań nauczyliśmy się pracować w sposób hybrydowy. Ponieważ kontakt osobisty jest dla nas niezbędny, wiedzieliśmy, że musimy dbać o rozwój biur i dostosowywać je do nowego sposobu pracy. Teraz pracownicy mają swobodę wyboru, czy pracują w domu, na otwartej przestrzeni, w zamkniętym biurze, czy w naszej przestrzeni coworkingowej.

- Martina Šotolová, kierownik działu kadr i biura w Sodexo Pass—

Oszczędności a produktywność

Firmy są bardzo zmotywowane do obniżania kosztów wynajmu i obsługi biur. Pracownicy spędzają mniej czasu na dojazdach do pracy i spędzają więcej czasu w domu. Mniejszy ruch ludzi ma pozytywny wpływ na ruch w miastach i na środowisko. Ale jeśli telepraca jest tak oczywistą korzyścią, dlaczego firmy nie promowały jej przed pandemią? Technologie takie jak poczta elektroniczna czy wideokonferencje są z nami od dawna.

Odpowiedzią może być strach przed spadkiem produktywności pracowników, ale zwłaszcza wcześniejszy opór przed zmianami. Pracownicy co najwyżej proszą o pracę zdalną dwa lub trzy razy w tygodniu.

- Jana Špačková, konsultant ds. Elastycznej pracy z Flexjobs -

Image for post

Korzystanie z biura

 

Produktywność i wysiłek na rzecz utrzymania kultury korporacyjnej są zatem prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których organizacje mogą opierać się pracy zdalnej. Badanie z 2019 roku zatytułowane Stan pracy zdalnej sugeruje, że osoby pracujące głównie w domu mogą czuć się odizolowane i zdemotywowane. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez Sazkę z marca 2020 r., Z którego wynika, że aż 40% pracowników tęskni za regularnym kontaktem ze współpracownikami, a 26% przeszkadzają dzieci lub inna rodzina podczas pracy w domu. Dlatego ważne jest, aby oferować je pracownikom

Wszystkim pracującym w domu brakowało kontaktu z ludźmi. To, co promujemy od dawna, zostało potwierdzone. Biura powinny być zaprojektowane jako siedziby główne, jako miejsca, w których rozwija się kultura firmy i gdzie dzieli się know-how.

- Apolena Weissová, konsultant CAPEXUS Workplace, na konferencji hybrydowej:  The Future of Working (Together) From Anywhere. —

Wady pracy w domu

Innym problemem jest brak fizycznej granicy między pracą a domem. Paradoksalnie, niektórzy ludzie kończą pracę w godzinach nadliczbowych i trudno jest im znaleźć równowagę między pracą a czasem wolnym. Praca w domu również pozbawia pracowników świadczeń, od śniadań firmowych po lekcje języków obcych i bezpłatne sale gimnastyczne.

Oprócz wynagrodzeń świadczenia te od dawna są sposobem na przyciągnięcie utalentowanych ludzi. Dlatego firmy w ostatnich latach tak dużo w nie inwestują.

Wreszcie telepraca wiąże się również z szeregiem ukrytych problemów. Pracodawca powinien określić w umowie o pracę sposób pracy jest przypisany i przedłożony, w jaki sposób ewidencjonowane są godziny pracy, jak opłacane są koszty usług związanych z wykonywaniem pracy i inne zwroty.

Po stronie najemców spodziewamy się zwiększonego popytu na elastyczne biura. Chociaż liczba osób obecnych w biurze w dowolnym momencie może się zmniejszyć, potrzeba spotkań ze współpracownikami lub partnerami biznesowymi pozostaje.

- Erika Bohatá, architekt CAPEXUS -

Na wyciąganie wniosków jest za wcześnie

 

Praca zdalna może się okazać wartościowa dla firm. Ale prawdziwe pytanie brzmi, jakie skutki przyniesie praca z domu w dłuższej perspektywie, na przykład na lojalność pracowników i związane z tym ryzyko większej rotacji pracowników. Historia może również dawać lekcje. Czy firmy dotrzymają obietnicy nieograniczonej pracy zdalnej i nie zrobią na przykład 180, tak jak robił to IBM kilka lat temu? Kilka miesięcy pracy w domu nie da nam odpowiedzi.

 

Tekst:  Lukas Benz & Petr Boruta