LC Corp i międzynarodowe podmioty inwestujące w nieruchomości komercyjne podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech budynków biurowych.

Zarząd LC Corp S.A. uzgodnił z międzynarodowymi podmiotami inwestującymi w nieruchomości komercyjne łączną cenę sprzedaży wynoszącą 275 milionów EUR w wyniku negocjacji dotyczących zbycia przez LC Corp czterech budynków biurowych