Biurowce, w tym Wola Center, zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, Wola Retro, w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 16/20 (w budowie), Retro Office House, zlokalizowany we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Komandorskiej oraz Silesia Star z siedzibą w Katowicach przy Uniwersyteckiej 18.

Po podpisaniu listu intencyjnego LC Corp i międzynarodowe podmioty inwestujące w nieruchomości komercyjne rozpoczęli negocjacje warunków sprzedaży. Zgodnie z listem intencyjnym strony ustaliły oczekiwana cenę sprzedaży na 275 milionów euro, bez zadłużenia i bezgotówkowo. Cena ta zostanie skorygowana, między innymi w wyniku ustaleń dotyczących badania prawnego. 

W ramach wyłączności przyznanej kupującym, strony kontynuują negocjacje w celu uzgodnienia satysfakcjonującej dla obu stron treści dokumentacji transakcyjnej, uwzględniając treść postanowień listu intencyjnego. Warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów. Zamknięcie transakcji nie jest pewne i nastąpi pod warunkiem wynegocjowania szczegółowych postanowień umowy, w szczególności w zakresie zobowiązań LC Corp, które będą miały wpływ na wynik ekonomiczny transakcji i mogą być podstawą podjęcia decyzji o jej sfinalizowaniu.

Źródło: LC Corp