Władze założonej w 1926 r. Gdyni podają, że do 2045 r. może w niej mieszkać ok. 266 tys. osób – obecnie jest ok. 246 tys. Samorząd miejski nie chce jednak dopuścić do rozlewania się zabudowy podmiejskiej.

 

„Głównym kierunkiem rozwojowym dla funkcji mieszkaniowej jest obszar tzw. Gdyni-Zachód. Prowadzone są sukcesywnie inwestycje miasta w zakresie uzbrajania terenów budowlanych – wodociągi, kanalizacja sanitarna – oraz rozbudowy infrastruktury drogowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa na tych terenach ponad 500 mieszkańców” – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas drugiego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland. 

 

Miasto kładzie też nacisk na uzupełnianie zabudowy w miejscach, gdzie infrastruktura już istnieje, ale z dbałością o podnoszące jakość życia przestrzeń publiczną i zieleń wokół nowych projektów. Szansą dla Gdyni jest też zagospodarowanie nabrzeża w ramach Sea City – to ponad 30 ha terenów inwestycyjnych.

 

Kluczowe plany

 

Miasto zamierza też obejmować kolejne obszary planami miejscowymi. Pomijając obszary leśne i wód morskich, 66 proc. Gdyni pokryte jest obecnie planami. 

 

„Zakładamy, że w ciągu najbliższych 4–5 lat pokryjemy kolejne 10 proc.” – deklaruje prezydent miasta. 

 

Wskazał też trzy najważniejsze obszary, które mają zostać nimi objęte w najbliższych latach. Pierwszy to teren o powierzchni ok. 60 ha w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którego właścicielem w większości jest miasto. Kolejnym rejonem prac planistycznych jest obszar w dzielnicy Śródmieście w rejonie Skweru Kościuszki, ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. Trzecim kluczowym obszarem w tym zakresie jest teren o powierzchni 93 ha w dzielnicach Wzgórze św. Maksymiliana i Redłowo, w rejonie rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej. 

 

Inwestycje do realizacji i przesunięcia

 

Prezydent Gdyni zapewnił też, że miasto będzie realizowało zapowiedziane inwestycje. Nie obędzie się jednak bez przesunięcia niektórych. 

 

„Opóźnimy nieco budowę miejskiego lodowiska. W pozostałym zakresie inwestycje chcemy realizować. W ramach formuły PPP będziemy z kolei szukać partnerów do realizacji parkingów buforowych wokół centrum Gdyni” – zapowiada Wojciech Szczurek.


W najbliższej przyszłości nastąpi też rozbudowa Akwarium Gdyńskiego (13 nowych zbiorników wodnych i zagospodarowanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej) – jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w mieście. Zakończenie prac planowane na połowę 2023 roku. – Pod koniec 2022 r. zakończymy też zagospodarowanie Parku Centralnego – zapewnił Wojciech Szczurek.

Zielona Gdynia

 

Miasto stawia również na zrównoważony rozwój w zakresie ograniczenia wpływu na klimat. W marcu 2021 r. Gdynia oficjalnie dołączyła do Green City Accord jako pierwszy i póki co jedyny samorząd w Polsce i łącznie jako 25 miasto z obszaru całej Europy. W ramach tej inicjatywy pojawia się możliwość finansowania „zielonych” inwestycji, a także dostęp do wiedzy technicznej. Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdyni do roku 2030 zakłada z kolei działania w kilku kluczowych obszarach. Jednym z nich jest dekarbonizacja transportu publicznego poprzez m. in. zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów (elektrycznych i wodorowych) oraz priorytet dla nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego. 

 

„W ramach tego działania miasto jeszcze w tym roku zakupi 24 nowoczesne elektrobusy wraz ze stacjami ładowania. Łączna wartość tego projektu to blisko 100 mln zł” – zapewnił prezydent miasta. Gdynia zamierza także usprawnić ruch rowerowy. Głównym celem jest osiągnięcie min. 10  proc. udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach ogółem. Trwają również prace nad wznowieniem działania systemu roweru miejskiego MEVO.

 

Z pomocą sztucznej inteligencji

 

Miasto już od kilku lat próbuje wykorzystać sztuczną inteligencję, głównie za pomocą systemu Tristar, który uruchomiono w 2015 r. 

 

„Monitoring miejski już teraz wykorzystuje analitykę obrazu w celu wykrywania nietypowych zachowań czy obiektów. Najważniejszym celem tego wdrożenia jest zwiększenie wykrywalności oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni. Innym ciekawym narzędziem, które wykorzystuje sztuczną inteligencje jest pierwszy w Polsce miejski asystent głosowy, który wspiera automatyzację infolinii i usprawnia kontakt z magistratem. Tylko w dwóch ostatnich miesiącach 2020 roku za pomocą nowej usługi mieszkańcy Gdyni umówili blisko 14 tys. wizyt” – podaje Wojciech Szczurek.

 

„W 8  pytań dookoła miasta” - to cykl wirtualnych spotkań z Prezydentami największych polskich miast.  Spotkania mają posłużyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej, wizji i misji rozwoju miasta oraz umożliwienia otwartego dialogu między włodarzami miast i przedstawicielami branży nieruchomościowej. Podczas tych spotkań prowadzone będą rozmowy o planach, jakie mają władze miast, aby uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi środowiskowo, odpornymi na zmiany klimatyczne i sprzyjające integracji społecznej, ale też konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i młodych talentów. 

 

Partnerami cyklu są Grenberg Traurig, Mercer, ABSL, Globalworth, Skanska, Colliers, Cushman & Wakefield, DWF, Dentons, Echo Investment, Hines, MDDP i Vastint.


Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non-profit oraz instytut badawczy, którego misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. Instytut został założony w 1936 roku, a obecnie zrzesza ponad 45 tysięcy członków na całym świecie.

Urban Land Institute Poland działa w Polsce od 2014 r. realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści oraz władze samorządowe.