Podstawową strategią PFI Future S.A. jest identyfikacja, przygotowanie oraz realizacja projektów, których przedmiotem są wielofunkcyjne, edukacyjno-rozrywkowe obiekty spędzania czasu wolnego, łączące unikatowość z użytecznością  oraz walorem  edukacyjnym odpowiadające zmieniającym się oczekiwaniom lokalnej społeczności, dostosowane do dynamicznie rosnących potrzeb branży turystycznej, zrealizowane i zarządzane w sposób gwarantujący długofalową wysoką frekwencję, stabilny przychód i zyskowność projektu, a także inwestycje mieszkaniowe, biurowe i hotelowe uzupełniającym obiekty edukacyjno-rozrywkowee lub stanowiące samodzielne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Na MIPIM 2019 PFI Future S.A. zaprezentuje miedzy innymi Oceanarium Nautilus Gdańsk oraz inne planowane  projekty – Od wielu lat uczestniczymy w targach, ale to w tym roku zdecydowanie rozszerzymy swój udział. Zestaw projektów, które zaprezentujemy potencjalnym inwestorom i partnerom jest absolutnie wyjątkowy: Nowatorski Obiekt Strefy Czasu Wolnego o ponadregionalnym znaczeniu, z wiodącą funkcją Oceanarium – Nautilus Gdańsk oraz unikatowy projekt deweloperski Ergocity, tj. zrównoważone, modelowe osiedle przyszłości z nowoczesnym kampusem biurowym, tworzącego optymalne środowisko do życia, nauki, pracy i  rozrywki. Ponadto zaprezentujemy  tereny inwestycyjne naszych partnerów biznesowych – mówi Marek Nowara, Prezes PFI Future SA.

Targi nieruchomości MIPIM 2019 odbędą się w dniach 12 – 15 marca w Pałacu festiwalowym w Cannes we Francji.

 

 

Źródło: PFI Future