Dostawcy z rynku FM notują wzrost sprzedaży usług o średnio 15% w stosunku rok do roku.

Odnotowano wzrost popytu na usługi profesjonalnego utrzymania czystości o średnio 20% we wszystkich segmentach.

Brak zwolnień grupowych  i planowany średni wzrost zatrudnienia o 4% w branży w 2020 roku, co może oznaczać dodatkowych 30 000 miejsc pracy.

Wyraźne spadki popytu na usługi w takich sektorach jak hotelarstwo, centra handlowe - kompensowane są przez produkcję i logistykę.

Łańcuchy dostaw - wydłużające się terminy płatności i brak zaufania do małych podmiotów

Monitor Obiektów - w hotelach zmniejszenie zapotrzebowania na usługi FM od 25% do nawet 45% w zależności od lokalizacji. W centrach handlowych zmniejszenie popytu od 15% do nawet 30% w zależności od lokalizacji.  Zapewnienie czystości jest najważniejszą usługą dla tego segmentu klientów. W biurach popyt na usługi FM   nieco zmniejszony jednak w znakomitej większości pozostaje na tym samym poziomie. Priorytetem jest spełnienie reżimu sanitarnego i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom. W produkcji  popyt na usługi FM zależy od rynku klienta. W automotive restrukturyzacje linii produkcyjnych spowodowane spadkami produkcji wymuszają prace dostosowawcze. W sektorze produktów pierwszej potrzeby wzrost zamówienia na usługi FM o średnio 15%. W logistyce i magazynach zarejestrowano największy wzrost zamówień na usługi obiektowe, nawet 20%.

Wzrost popytu na profesjonalne usługi czystości.

Branża Facility Management zajmująca się świadczeniem różnorodnych usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem obiektami w czasie pandemii wykazała się dużą elastycznością, sprawnie adresując potrzeby właścicieli i zarządców budynków w zakresie zapewnienia  bezpieczeństwa ludzi i spełnienia rygorów reżimu sanitarnego.

W czasie pandemii ta wspierająca funkcja stała się krytycznym elementem umożliwiającym działanie przedsiębiorstw i organizacji. Jak zauważa Lech Wodecki, CEO Apleona:

W pierwszej fazie pandemii zarówno dostawcy FM jak i działy wewnętrzne musiały szybko rozszerzyć procedury kryzysowe, przeszkolić pracowników znajdujących się na pierwszej linii frontu oraz zapewnić odpowiedni do reżimu sanitarnego serwis techniczny i sprzątający”. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi sprzątania z mało stosowaną dotąd dezynfekcją i ozonowaniem oraz serwis techniczny związany z systemami wentylacji i klimatyzacji.

 

Mobilizacja usług w ciągu 24 h

Gwałtowny wzrost popytu na te usługi w pierwszej fazie pandemii wymagał sprawnej organizacji i koordynacji. Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami zaledwie w ciągu jednego weekendu obsłużyło kilkaset obiektów. Czasowo zostały jednak wstrzymane drobne prace modernizacyjne, remonty chociaż w niektórych przypadkach przerwy postojowe były wykorzystywane właśnie do wykonania takich prac.  

Nasza branża okazała się jednak  dość stabilna, bo choć kryzys może zrewidować plany inwestycyjne dotyczące nowych powierzchni to obiekty już istniejące zawsze będą wymagały obsługi i zarządzania, nawet jeśli nie będą w pełni wykorzystane, a ewentualny spadek popytu na serwis FM w branżach najbardziej dotkniętych skutkami lock downu będzie rekompensowany wzrostem zapotrzebowania w innych (np. powierzchnie magazynowe)

- mówi Andrzej Zalega, CEO Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami.

Pracownik w biurze i poza nim

Pandemia odsłoniła też nowe wyzwania dla FM związane z kształtowaniem doświadczenia pracy. Biurowce są dziś wykorzystywane w nie więcej niż 20%. Oznacza to dużą zmianę w podejściu pracodawców i pracowników do miejsca pracy. Nowe biura będą wymagały integracji  realnej przestrzeni z profesjonalnymi narzędziami pracy zdalnej. Obiekty biurowe i przestrzeń będą musiały spełniać nowe potrzeby społecznego dystansu a zadaniem FM będzie dostarczanie tych rozwiązań z uwzględnieniem wszystkich wyzwań z jakimi zmierzają się ludzie doświadczający   nowego modelu pracy. Do takich zadań potrzebne są nowe kompetencje specjalistów FM. W dużych, międzynarodowych firmach poszukiwani są już specjaliści FM o wysokich kompetencjach miękkich, umiejętnościach komunikacji i empatii, którzy będą potrafili pracować z zespołami HR przy tworzeniu atrakcyjnych, przyjaznych miejsc pracy.

W związku z upowszechnieniem się nowego modelu pracy opartego na pracy zdalnej, FM będzie coraz ważniejszym partnerem biznesu w kształtowaniu doświadczenia pracy, które już na stałe będzie łączyć świat wirtualny z rzeczywistym

– komentuje Krzysztof Kogut, prezes zarządu PRFM.

Dlaczego FM jest tak ważny?

Facility Management to branża zajmująca się świadczeniem zintegrowanych usług utrzymania i zarządzania obiektami dla wszystkich branż i sektorów polskiej gospodarki. Dostarcza również dziesiątki pojedynczych serwisów dla setek tysięcy organizacji z których największe to: utrzymania skomplikowanych instalacji budynkowych i nadzór techniczny obiektów, zarządzanie mediami, dostarczanie usługi czystości , dozór  i bezpieczeństwa budynków,, zaawansowana administracja i i usługi wsparcia całych organizacji, czy też realizacja projektów budowlano- remontowych.

W portfolio usług FM po stronie dostawców wewnętrznych znajduje się   również zarządzanie całymi portfelami nieruchomości z których największe obejmują tysiące adresów w Polsce i regionie CEE.

Według PRFM, ponad 40% wszystkich kosztów organizacji związanych jest dziś z funkcjonowaniem obszaru FM.  W samym segmencie utrzymania czystości pracuje ok 400 tys. osób.

Nowe technologie kluczem do rozwoju FM

Potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników oraz ułatwienie im  pracy zdalnej przyspieszają wprowadzenie nowych rozwiązań w branży FM.

Zdaniem Seweryny Afanasjew MRICS, zarządzającej od wielu lat portfelami nieruchomości komercyjnych w Polsce i CEE, rok 2020 będzie przełomowy w zakresie akceptacji potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w obszarze nieruchomości.

Jest to szansa dla firm projektujących i wdrażających ciekawe rozwiązania wspierające zastępowanie pracy ludzkiej automatyzacją i robotami. W związku z koniecznością szukania oszczędności, będziemy dużo częściej spotykać rozwiązania wirtualnej recepcji czy ochrony sprowadzonej do wyrafinowanego monitoringu, a inżynierowie przeglądy pomieszczeń technicznych będą odbywać za pomocą VR

- mówi Seweryna Afanasjew.

Umiejętność wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych do poprawy doświadczenia pracy będzie silnym sprzymierzeńcem FM do trwalszego zaznaczenia swojej strategicznej roli i wartości biznesowej w czasach po pandemii. Już dziś widzimy, że branża utrzymania i zarządzania obiektami mimo kryzysu jest stabilna, a z nowymi technologiami ma duży potencjał wzrostu.