Na 30 placach budowy w 2019 roku doszło do 15 wypadków i 19 incydentów. Łącznie z ich powodu na budowach stracone zostało 283 dni roboczych.

Obecnie największa wartością dla nas jest to, że budowy nie boją się zgłaszać wypadków przy pracy i możemy je analizować i wyciągać wnioski. Dzięki raportom miesięcznym i kwartalnym, które otrzymujemy, jesteśmy w stanie skuteczniej monitorować działanie systemu zarządzania BHP i OŚ – mówi Dariusz Nowak, dyrektor ds. BHP i ochrony środowiska Echo Investment. I dodaje: – W naszej strategii bardzo ważne jest raportowanie poważnych incydentów, tzw. near miss, dzięki czemu możemy je przeanalizować, znaleźć ich przyczyny i wdrożyć plan naprawczy zanim dojdzie do wypadku przy pracy.

W 2019 roku Echo Investment odnotowało o jeden wypadek przy pracy mniej niż w roku poprzednim, co obniżyło wskaźnik wypadkowości liczony na milion przepracowanych roboczogodzin z 1,92 do 1,83. W nadchodzącym roku deweloper będzie nadal rozwijał podjęte działania z zakresu BHP i OŚ na budowach – m.in. rozwijanie systemu oceny ryzyka na etapie projektu we współpracy z architektami i projektantami oraz szkolenia z pracownikami.

Szkolenia są bardzo istotnym elementem prewencji wypadkowej. Regularnie przeprowadzamy szkolenia świadomościowe SMSTS i SOT oraz szkolenia specjalistyczne dotyczące m.in. pracy na wysokości, transportu pionowego czy prac pożarowo-niebezpiecznych. Jako zespół BHP i OŚ przeszkoliliśmy wewnętrznie wszystkich pracowników Echo Investment oraz większość pracowników nadzoru naszych wykonawców – podsumowuje Dariusz Nowak.

Kolejnym istotnym elementem prewencji są przeglądy BHP i OŚ. W wizyty ESSV zaangażowany jest Zarząd Echo Investment oraz wyższe kierownictwo. Wizyty Peer Review prowadzone są przez nadzór na budowach wspólnie z wykonawcami. Łącznie na budowach Echo Investment w roku 2019 odbyło się 765 przeglądów Peer Review i 228 ESSV.

Echo Investment kontynuuje także swoją strategię wprowadzania nowych standardów oznaczeń na budowach. W 2019 r. deweloper wdrożył m.in. standard dotyczący plakietek na rusztowaniach, czyli scafftagów. Wprowadzony został również nowy standard oznakowania wyposażenia elektrycznego, który ułatwia wizualną ocenę aktualności przeglądów kwartalnych.

W ramach podnoszenia i budowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa w 2019 roku na projektach Echo Investment wdrożono system nagród dla pracowników za bezpieczne postawy.

System zarządzania BHP i OŚ jest na bieżąco poddawany audytom wewnętrznym – w zeszłym roku łącznie odbyło się ich 18, gdzie wszystkie sprawdzały zgodność z ISO 14001 i OHSAS 18001. W roku 2020 deweloper planuje przejść na nową normę ISO 45001. Działania Echo Investment na rzecz utrzymania wysokich standardów BHP zostały docenione przez PIP poprzez przyznanie wyróżnienia dla firmy jako wymagającego klienta pod względem BHP.

 

 

Źródło: Echo Investment