Ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych pracuje obecnie w modelu hybrydowym. Jest to o 20 pp. więcej w porównaniu do wyników z maja 2021 roku. Wśród badanych jest to również niezmiennie najbardziej preferowany styl – w ten sposób chciałoby pracować aż 70 proc. ankietowanych. Rok do roku, dwukrotnie zmniejszyła się liczba osób pracujących wyłącznie zdalnie – z 16 proc. do 8 proc.
Praca z biura jest postrzegana jako bardziej produktywna i pozwalająca na budowę więzi z innymi pracownikami, a także z samą firmą. Nawet pracownicy hybrydowi, przyzwyczajeni do częściowej pracy z innej lokalizacji niż biuro, postrzegają pracę zdalną jako trudniejszą do zorganizowania – aż 80 proc. z nich uważa, że home office nie zwiększa ich efektywności i nie pomaga w szybszej realizacji bieżących zadań.

Coraz wyraźniejszy staje się też nowy trend w zakresie organizacji pracy hybrydowej, a mianowicie format 50/50, czyli tydzień pracy w biurze, tydzień pracy w domu.

Co istotne, nikt już nie kwestionuje zasadności pracy w biurze, co było podawane w wątpliwość na początku pandemii. Biuro jest fundamentem zdrowego funkcjonowania firmy, zarówno w oczach pracowników, jak i pracodawców. Nieprędko doświadczymy znaczących zmian w tym zakresie – komentuje Ewelina Kałużna, szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej Skanska i dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu flex Business Link.

Jak wskazuje Ewelina Kałużna, tendencja wzrostu popularności pracy hybrydowej w polskich firmach jest ewidentna.

Wydaje się, że kluczowe jest zrozumienie najbardziej optymalnego kształtu hybrydy w konkretnych organizacjach. Na tym powinni się skupić pracodawcy, a także deweloperzy tworzący nowe miejsca pracy i firmy doradzające najemcom w tym zakresie – dodaje Ewelina Kałużna.

Zgodnie z wynikami badania Zymetrii i spółki Skanska, to właśnie grupa pracowników hybrydowych jest najbardziej zadowolona ze swojego obecnego modelu pracy – wskazało tak 95 proc. ankietowanych spośród nich.

Młodsi pracownicy biurowi chcą spędzać w biurze mniej czasu w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami. Zdecydowana większość pracowników, bez względu na wiek, szczególnie ceni w biurach możliwość interakcji z innymi ludźmi, budowania relacji ze współpracownikami, ale także pielęgnowanie więzi z organizacją, w której pracują. Biuro temu sprzyja, m.in. dzięki przestrzeniom wspólnym.

Model hybrydowy jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności, jeśli badany posiada dzieci. Rodzice wykazali szczególne zainteresowanie – na tle osób bezdzietnych – modelem pracy tydzień w biurze / tydzień w domu. Bezdzietni natomiast częściej pracują wyłącznie z domu – stanowią aż 20 proc. w grupie pracowników w ogóle nieuczęszczających do biura.

Badanie wykazało, że jakość biura jest istotna w procesie podejmowania decyzji o miejscu zatrudnienia. Biuro kojarzy się pracownikom przede wszystkim z komfortową przestrzenią, do której lubią przychodzić. Co ciekawe, pozytywne skojarzenia z biurem mają również pracownicy, którzy pracują tylko z domu. Widać też różnice w ocenie biura zależne od wieku pracowników. Ci młodsi częściej deklarują, że jest ono miejscem, gdzie po prostu lubią przebywać, ale też relaksować się w nim. Emocjonalny związek z biurem jest też silniejszy wśród pracowników z miast poniżej 500 tys. mieszkańców, mimo że to ci z największych miast mają większy dostęp do budynków najwyższej klasy – opowiada Małgorzata Głos, partnerka w firmie analityczno-badawczej Zymetria, odpowiedzialnej za badanie.

87 proc. pracowników biurowych twierdzi, że jakość biura ma dla nich znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy. Dodatkowo, prawie co czwarty badany deklaruje, że lokalizacja biura może mieć wpływ na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy.

W biurze pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie, ale wskazują możliwość poprawy w zakresie prywatności (np. przestrzeni do pracy indywidualnej, w skupieniu), lub do rozmów, w których wymieniane są informacje podlegające ochronie. Coraz częściej wspominają również o strefach odpoczynku jako istotnym elemencie przestrzeni biurowej – zaznacza Ewelina Kałużna.

Potrzeby osób, które spędzają w biurze cały tydzień oraz pracowników hybrydowych w modelu tydzień w biurze, tydzień w domu, są inne niż tych, które pracują tam tylko jeden dzień w tygodniu. Przebywając w biurze kilka dni z rzędu, pracownik oczekuje inicjatyw niestandardowych czy też związanych z możliwością odpoczynku.

Wśród benefitów najbardziej docenianych przez pracowników w biurach niezmiennie na pierwszym miejscu są darmowe przekąski (35 proc.). Wysoko ocenianie są też masaże (31 proc.), innowacyjność i dostęp do nowych technologii w biurze (30 proc.), wydzielona przestrzeń do relaksu (29 proc.), a także organizacja nieformalnych spotkań integracyjnych (28 proc.).

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe aktywności związane ze sportem (m.in. wspólne oglądanie rozgrywek sportowych), a także odgórne, duże spotkania z udziałem wszystkich pracowników w firmie.