Zrównoważony rozwój jest w tym roku jednym z głównych priorytetów Davos, ponieważ rządy i firmy na całym świecie zmagają się ze sposobami walki ze zmianami klimatu.

Spośród czterech globalnych zagadnień, które Światowe Forum Gospodarcze „wyraźnie wyróżnia się jako pilne i ważne” na dorocznym spotkaniu w Szwajcarii, pierwsze dwa dotyczą sposobu rozwiązywania problemów środowiskowych szkodzących naszej ekologii i gospodarce oraz tego jak przekształcić przemysł w osiągnąć bardziej zrównoważone modele biznesowe.

Środowisko architektoniczne ma ogromną rolę do odegrania w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań, a technologia, inwestycje i solidne zarządzanie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu, zgodnie z raportem City Momentum Index z JLL.

„Miasta zmuszone są dostosowywać się w tempie i skali, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczył, z ogromną presją, aby przejść do niskoemisyjnej przyszłości i reagować na zmiany klimatu, szybkie zmiany gospodarcze i zmieniające się oczekiwania dotyczące jakości życia”, mówi Jeremy Kelly , globalny dyrektor ds. badań w JLL.

Oto cztery sposoby, w jakie branża nieruchomości pomaga pracować w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.


Budowanie z drewna

Drewniane budynki wyrastają na całym świecie. Powód boomu na konstrukcje drewniane: większa trwałość. Produkcja betonu i stali wiąże się z wysoką emisją węgla. Natomiast drzewa wychwytują i magazynują dwutlenek węgla podczas wzrostu - około jednej tony na metr sześcienny - co sprawia, że ​​drewno masowe jest znacznie bardziej przyjaznym dla klimatu materiałem budowlanym.

Dodatkowo drewniane budynki również wyglądają świetnie

„Deweloperzy zaczynają zdawać sobie sprawę, że drewno stanowi środowisko pracy, do którego ludzie chcą chodzić każdego dnia”, mówi Les Medd, starszy wiceprezes ds. Usług projektowych i rozwojowych w JLL. - „A to dodatkowo wpływa na ich dobre samopoczucie, produktywność i ogólny sukces samej powierzchni biurowej”.Modernizacja zasobów

Ambitne nowe regulacje dotyczące emisji dwutlenku węgla, postępująca urbanizacja i coraz lepsze zrozumienie realiów zmian klimatu skłaniają inwestorów do rozważenia wpływu swoich aktywów na środowisko.

Jedną z odpowiedzi jest modernizacja budynków w przyszłości.

„Ekologiczne modernizacje istniejących budynków, choć potencjalnie o wyższych kosztach w perspektywie krótkoterminowej, zapewniają bardziej odporne, konkurencyjne aktywa w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiernego zwrotu z inwestycji”, Dana Robbins Schneider, dyrektor zarządzający JLL Energy and Sustainability Projects w Stanach Zjednoczonych ” Niezastosowanie się do tego może okazać się kosztowne - trudniej jest to osiągnąć w przyszłości. ”

 

Korzystanie z technologii

Znalezienie sposobów na zwiększenie wydajności budynków - od biur po domy - może mieć duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Od inteligentnych okien, które minimalizują zużycie energii, po energię odnawialną wytwarzaną przez mikrosieci, stale rozwijająca się technologia oferuje innowacyjne rozwiązania.

„Inteligentna technologia może znacznie pomóc w stworzeniu atrakcyjnego, zindywidualizowanego środowiska pracy, a także zwiększyć efektywność operacji budowlanych” - mówi Tomasz Mizera, dyrektor ds. Dostaw technologii CRE w JLL. „Ma ona ogromny potencjał w zakresie pomagania najemcom w jak najlepszym wykorzystaniu ich powierzchni, oszczędności kosztów operacyjnych i osiągania celów zrównoważonego rozwoju.”

 

Odpowiedzialne inwestowanie

Inwestorzy instytucjonalni i inwestujący na niepublicznym rynku kapitałowym stają się coraz bardziej świadomi społecznego i środowiskowego wpływu swoich decyzji inwestycyjnych, a także zysków finansowych.

Obserwuje się coraz większy nacisk na niedrogie budownictwo mieszkaniowe i energię odnawialną. I choć filary środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz oceny zrównoważonego rozwoju dają inwestorom lepszy wgląd w wpływ ich portfeli na środowisko, to dopiero początek.

„Inwestorzy coraz częściej będą szukać okazji do inwestowania i być siłą na dobre” - mówi Philip Hirst, dyrektor Upstream Sustainability Services, JLL. „Będzie to obejmować wiele sektorów, w których inwestycje mogą mieć pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Nieruchomości - we wszystkich swoich postaciach - mają ogromny wpływ na oba rodzaje. ”

 

 

Źródło: JLL