- Przejście na pracę zdalną lub hybrydową. To jeden z najpopularniejszych i najłatwiejszych sposobów na zaoszczędzenie na kosztach biura. Praca zdalna lub hybrydowa pozwala na zmniejszenie powierzchni biurowej, a tym samym na obniżenie opłat za wynajem, ogrzewanie, klimatyzację, oświetlenie i sprzątanie. Ponadto, praca zdalna lub hybrydowa może poprawić jakość życia i satysfakcję pracowników, co przekłada się na większą efektywność i lojalność. 
- Optymalizacja zużycia energii. To kolejny sposób na zmniejszenie kosztów eksploatacji biura. Optymalizacja zużycia energii polega na zastosowaniu takich rozwiązań jak: instalacja energooszczędnych żarówek LED, wykorzystanie naturalnego światła i wentylacji, ustawienie termostatu na odpowiedni poziom, wyłączanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stosowanie trybu uśpienia lub hibernacji komputerów i monitorów, korzystanie z listew zasilających z wyłącznikiem lub programowalnym timerem. Dzięki temu można nie tylko zmniejszyć rachunki za prąd, ale także ograniczyć emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Według badań firmy Carbon Trust, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić nawet 20% na kosztach energii dzięki prostym działaniom oszczędnościowym.
- Wykorzystanie chmury obliczeniowej. To jeszcze jeden sposób na zaoszczędzenie na kosztach biura. Wykorzystanie chmury obliczeniowej pozwala na przeniesienie części lub całości infrastruktury IT do internetu, co eliminuje potrzebę zakupu, instalacji i utrzymania własnego sprzętu i oprogramowania. Ponadto, wykorzystanie chmury obliczeniowej zapewnia większą skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo danych oraz ułatwia współpracę i komunikację między pracownikami.
- Negocjowanie lepszych warunków umowy najmu. To również sposób na zaoszczędzenie na kosztach biura. Negocjowanie lepszych warunków umowy najmu polega na renegocjowaniu istniejącej umowy lub poszukiwaniu nowej oferty, która będzie bardziej korzystna pod względem ceny, lokalizacji, wielkości, standardu i dodatkowych usług. Przy negocjowaniu umowy najmu warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pośrednika lub doradcy, który pomoże w analizie rynku, porównaniu ofert i uzyskaniu najlepszej oferty. 
- Redukcja ilości odpadów i recykling. To także sposób na zaoszczędzenie na kosztach biura. Redukcja ilości odpadów i recykling polega na ograniczeniu zużycia materiałów biurowych takich jak papier, tusz, toner, plastik, szkło czy metal oraz na ich ponownym wykorzystaniu lub oddaniu do punktów recyklingu. Dzięki temu można nie tylko zmniejszyć opłaty za wywóz śmieci, ale także zredukować negatywny wpływ na środowisko i poprawić wizerunek firmy jako ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie. 

Istnieje wiele sposobów na zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji biura, które nie wymagają dużych inwestycji ani zmiany modelu biznesowego. Wystarczy zastosować kilka prostych i skutecznych rozwiązań, które przyniosą korzyści nie tylko finansowe, ale także ekologiczne i społeczne.