Z analizy Walter Herz wynika, że lokalizacja i dobry dostęp do komunikacji miejskiej są dla firm najważniejszymi czynnikami przy wyborze powierzchni biurowej na warszawskim rynku. Za tymi wskaźnikami plasuje się standard budynku i budżet przeznaczony na wynajem biura, co pokazuje, że firmy szukają równowagi między wydatkami na utrzymanie miejsca pracy, a jego lokalizacją i standardem powierzchni. Jednocześnie w przypadku małych firm najważniejsze są koszty, podczas gdy dla większych ważniejsza jest lokalizacja.

Co ciekawe, kwestie związane z ESG nie należą do priorytetów przy wyborze biura. Tylko 8 proc. ankietowanych przez Walter Herz wskazało odpowiedzialność społeczną, środowiskową i klimatyczną jako kluczowy czynnik przy podejmowaniu decyzji o wynajmie. Najczęściej na aspekty zrównoważonego rozwoju zwracają uwagę tylko duże, międzynarodowe korporacje. Przy bardzo silnym globalnym trendzie w tym zakresie, świadomość znaczenia tego czynnika wśród najemców warszawskich biur wydaje się być bardzo niska.

Oczekiwania pracowników i biznesu wobec funkcji biurowych

Badanie przeprowadzone przez Walter Herz wśród kadry zarządzającej i menedżerskiej wyższego szczebla firm z 27 branż, pozwoliło także wskazać, jaką funkcję firmy przypisują obecnie powierzchni biurowej. Badanie miało też na celu określenie satysfakcji najemców z obecnie zajmowanej powierzchni i zidentyfikowanie ich wymagań związanych z aktualnymi trendami na rynku biurowym.

Oczekiwania związane z tym, jaką funkcję ma obecnie pełnić biuro, okazały się zróżnicowane. Respondenci uważają, że biuro powinno łączyć potrzeby biznesowe i pracownicze. Przestrzeń biurowa ma reprezentować firmę i służyć jako miejsce spotkań z klientami, dzięki możliwości wygodnego korzystania z sal multimedialnych i konferencyjnych. Jednocześnie, równie istotna okazała się integracyjna rola biura i wsparcie pracy zespołu rozbudowaną infrastrukturą technologiczną, którą zapewnia.

Analitycy Walter Herz przyznają, że wyniki badania pozwalają optymistycznie patrzeć na rozwój biznesu w Warszawie. 70% badanych firm planuje ekspansję biznesową, co jest bardzo dobrym sygnałem dla rozwoju polskiej gospodarki. Dla 30% badanych organizacji ważne jest utrzymanie biznesu na obecnym poziomie.

Większość firm decyduje się na renegocjację kontraktu

Wyniki badania pokazują, że mniej niż połowa firm przeprowadziła prace związane z zarządzaniem przestrzenią do pracy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Jedna czwarta badanych firm zmieniła w tym czasie swoje biuro. Głównym powodem takiej decyzji był koniec okresu najmu, niski standard budynku, a do zmiany lokalizacji najczęściej skłaniała ekspansja firmy. Około 15% respondentów zadeklarowało, że na decyzję o zmianie wpłynął hybrydowy model pracy i mniejsze wykorzystanie biura przez pracowników.

Prawie 60% firm, które stanęły przed wyborem lokalizacji miejsca pracy, pozostało w tym samym budynku po renegocjacji umowy lub rearanżacji przestrzeni. Motywowały je przede wszystkim korzystne warunki finansowe i dobre relacje z wynajmującym. Wyższe koszty wynajmu nowego biura stanowiły barierę dla 15% respondentów, a dla 10% były to wysokie koszty aranżacji nowej przestrzeni.

Standard i lokalizacja budynku to główny powód zmiany biura

źródło:propety-forum.eu

Ogólnie rzecz biorąc, ponad 80% ankietowanych firm uważa, że obecne biuro spełnia ich potrzeby. Większość najemców nie planuje zmiany biura, tylko jedna trzecia respondentów deklaruje poszukiwanie nowej przestrzeni do pracy w najbliższej przyszłości. Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego biuro nie spełnia wymagań firm jest niski standard budynku, a także niewystarczająca przestrzeń i brak sal konferencyjnych. Inne powody to zła lokalizacja, brak bezpieczeństwa, zbyt duża powierzchnia w stosunku do potrzeb oraz wzrost czynszu.

Z analizy wynika również, że tylko 38 proc. ankietowanych firm przeprowadziło badanie miejsca pracy. W przypadku dużej grupy, bo prawie ¾ firm, analiza środowiska pracy potwierdziła zadowolenie z zajmowanej przestrzeni. Mimo to, aż 56 proc. z nich zadeklarowało dalszą ekspansję, co wiąże się z zamiarem poszukiwania nowej powierzchni.


Eksperci Walter Herz zwracają uwagę, że w 2022 roku warszawski rynek biurowy powrócił do najlepszych okresów w historii pod względem popytu, a w tym roku trend ten jest kontynuowany. Ograniczona nowa podaż i duże zainteresowanie najmem sprawiają, że możemy mówić o deficycie wolnej powierzchni biurowej w Warszawie. Na koniec I kw. 2023 r. wskaźnik pustostanów w centralnym obszarze biznesowym miasta spadł do ok. 10%, co wygenerowało lekki wzrost stawek czynszowych w najlepszych lokalizacjach. Drastyczny spadek aktywności inwestycyjnej deweloperów i brak nowej oferty w Warszawie sprawiają, że do łask wracają starsze, dobrze zlokalizowane biurowce. Deweloperzy zwracają się ku modernizacji takich obiektów i zastępują przestarzałe biurowce nowoczesnymi budynkami.

źródło:propety-forum.eu