Na koniec grudnia 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnych biur w Warszawie stanowiły prawie 6 269 000 m2.
W IV kwartale 2022 roku na stołeczny rynek dostarczono jedynie 8 700 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej w jednym projekcie DPD HQ zlokalizowanym w Alejach Jerozolimskich. W sumie od początku 2022 roku na rynek biurowy w Warszawie dostarczono prawie 237 000 m2 powierzchni biurowej.
Na koniec IV kwartału 2022 roku wskaźnik niewynajętej powierzchni w Warszawie wyniósł 11,6% (spadek o 0,55 pp. w porównaniu do poprzedniego kwartału i spadek o 1,1 pp. w stosunku do porównywalnego okresu w 2021 roku). Dostępność powierzchni biurowej wyniosła 726 400 m2. W strefach centralnych wskaźnik pustostanów spadł do 10,5%, natomiast poza centrum miasta osiągnął poziom 12,4%.
W całym 2022 roku popyt na nowoczesną powierzchnię biurową wyniósł ponad 860 000 m2, w tym ponad 253 000 m2 w IV kwartale 2022 roku. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Śródmieście, CBD i Mokotów.
W okresie od października do grudnia 2022 roku największy udział w całkowitym wolumenie najmu miały nowe umowy (w tym transakcje typu pre-let) - 52% oraz renegocjacje - 41%. Ekspansje stanowiły 6% kwartalnego wolumenu transakcji biurowych.
Największe transakcje IV kw. 2022 r. to: nowa umowa na prawie 14 000 m2 przez Lionbridge w Konstruktorska Business Center, renegocjacja 8 700 m2 podpisana przez Budimex w Wola Retro oraz odnowienie umowy najmu na 8 400 m2 przez Roche w Graffit.

Żródło:property-forum.eu