WELL Health-Safety Rating został opracowany przez International WELL Building Institute m.in. w odpowiedzi na pandemię Covid-19. Budynki starające się o uzyskanie certyfikatu ocenia się w zakresie pięciu głównych obszarów: procedur dezynfekcji i czyszczenia, planów gotowości w sytuacjach awaryjnych, dostępności opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością powietrza i wody, a także zaangażowania interesariuszy i komunikacji.

EPP posiada kompleksy biurowe w Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Obiektami w Poznaniu, Krakowie i Łodzi zarządza z Henderson Park w ramach joint venture. Portfel spółki obejmuje 36 projektów o łącznej wartości ponad 2 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion mkw.