Zgodnie z przyjętą strategią odpowiedzialnego budownictwa i rozwoju, firma podejmuje działania mające na celu realizację zobowiązań dotyczących przystępnej cenowo i czystej energii. Deweloper zakończył niedawno proces zielonej certyfikacji wszystkich budynków w Polsce, a obecnie wdraża zieloną energię w 16 biurowcach w Polsce. Dostarczana energia ma tzw. gwarancję pochodzenia, czyli certyfikat potwierdzający jej pozyskanie z odnawialnych źródeł energii.

- Z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii modernizacji naszych budynków, dlatego wdrażamy skuteczne rozwiązania minimalizujące wpływ naszej działalności na środowisko. Nie zatrzymujemy się. Po uzyskaniu certyfikatów LEED i BREEAM we wszystkich naszych nieruchomościach w Polsce, „przestawiliśmy” się na zieloną energią, a planach mamy kolejne działania. Dzięki wysiłku naszych specjalistów i owocnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, znacząco podnieśliśmy standard naszych biurowców, pozwalając na zmniejszenie ich emisji z korzyścią dla środowiska – mówi Grzegorz Strutyński, Country Manager GTC w Polsce.

Globe Trade Center przyświeca idea bycia zarówno firmą odpowiedzialną, jak i dobrym sąsiadem dla społeczności, które współtworzy. Ostatnio firma jako pierwszy deweloper komercyjny na rynku Europy Środkowo-Wschodniej opublikowała swój pierwszy raport ESG, podsumowujący 25-letnią aktywność Grupy na sześciu rynkach nieruchomości (raport jest dostępny na stronie: www.esg.gtc.com.pl). Firma całościowo podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zgodnie z Agendą Narodów Zjednoczonych 2030. GTC zapewnia wiele energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań, takich jak nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne oraz stosuje rozwiązania ograniczające zużycie wody i stosuje materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Deweloper dokłada również wszelkich starań, aby promować zdrowy styl życia wśród swoich najemców i wspierać ich w budowaniu zrównoważonych nawyków, takich jak dojeżdżanie do pracy rowerem czy komunikacją miejską. Dlatego GTC stale poprawia infrastrukturę i unowocześnia swoje obiekty tak, aby były jeszcze bardziej przyjazne rowerzystom. Ponadto, wszystkie biurowce firmy są świetnie dostosowane do transportu publicznego, tak aby użytkujący ich pracownicy mogli dojeżdżać do pracy autobusem, tramwajem czy metrem.