Savills zrestrukturyzował swój zarząd, powołując trzech nowych członków zarządu: Emilia Arciszewska, Head of HR & Talent Management, Michał Bryszewski, Head of Property & Asset Management oraz Tomasz Król, Finance & Operations Director. Nowo powołane osoby dołączyły do zarządu, w skład którego wchodzą Tomasz Buras, CEO, James Sparrow, CEO, Savills UK i EMEA oraz Kamil Kowa, Head of Corporate Finance & Valuation.

"Rozszerzenie naszego zarządu jest sposobem na utrzymanie naszego tempa, biorąc pod uwagę rosnącą skalę naszych działań. Chcemy zachować i wzmocnić przewagi rynkowe Savills, za które cenią nas nasi klienci, takie jak profesjonalizm, umiejętność przewidywania trendów i szybkiego reagowania na ich potrzeby, a także zwinność i elastyczność, które większa organizacja może łatwo utracić. Rozszerzenie to jest również uhonorowaniem doświadczenia i zasług nowych członków zarządu dla firmy, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do napędzenia wzrostu naszego biznesu" - mówi Tomasz Buras, prezes zarządu Savills Polska.

W związku z rozszerzeniem składu zarządu nastąpią również zmiany w zakresie obowiązków poszczególnych członków zarządu. Michał Bryszewski, Head of Property & Asset Management, będzie kierował również zespołem doradztwa budowlanego i projektowego. Tomasz Król przejmie dodatkowo odpowiedzialność za innowacje i nowe technologie, a Kamil Kowa będzie odpowiedzialny za doradztwo strategiczne i badania rynku. Transakcje i relacje z klientami pozostaną w gestii Tomasza Burasa, natomiast Emilia Arciszewska będzie odpowiedzialna za administrację i procesy HR w Savills Polska.

Rozszerzenie składu zarządu zbiegło się w czasie z usprawnieniem formy administracyjno-prawnej Savills Polska, gdzie dwie istniejące spółki zostały skonsolidowane w jedną: Savills Sp. z o.o.

Źródło:property-forum.eu