W ciągu pierwszych sześciu miesiącach tego roku portfolio zarządcze MVGM powiększyło się, m.in. o krakowski Tischnera Office, Forum 76 w Łodzi, Prosta Tower w Warszawie oraz City One, czyli pierwszy etap parku biurowego City Forum we Wrocławiu. Łódzka i wrocławska inwestycja trafiły pod zarządzanie MVGM już w trakcie trwania epidemii koronawirusa.

Nowe projekty powiększają nasz biznes w Polsce w sposób zrównoważony. Rośniemy nie tylko w Warszawie, ale też na głównych rynkach regionalnych, a każdy z nich charakteryzuje się swoją specyfiką oraz stawia przed nami inne wyzwania. To natomiast pozwala zespołowi MVGM poszerzać know-how i doskonalić ofertę usług, które oferujemy naszym klientom.  Jest to szczególnie ważne zwłaszcza teraz, w sytuacji zwiększonej niepewności na rynkach globalnych, kiedy firmy próbują odbudować swoją odporność biznesową.

komentuje Virginie de Baere, Dyrektor Zarządzająca MVGM w Polsce

Ponadto, na początku tego roku IMMOFINANZ, jeden z kluczowych inwestorów na stołecznym rynku biurowym, przedłużył współpracę z MVGM na zarządzanie dwunastoma nieruchomościami biurowymi stanowiącymi łącznie dwadzieścia trzy budynki o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ok. 350 000 mkw.

Aktualnie, na nasze polskie portfolio biurowe składa się 47 inwestycji oferujących w sumie blisko 800 000 mkw. powierzchni. Skala naszego biznesu oznacza bardzo dużą odpowiedzialność. Od połowy marca znacząco zmienił się bowiem sposób, w jaki biurowce powinny być zarządzane. MVGM ma jednak tę przewagę, że działa na dziesięciu europejskich rynkach biurowych jednocześnie. To kraje, które w różnym stopniu zostały dotknięte przez pandemię, a nasi eksperci na bieżąco wymieniają się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, co pozwala nam szybciej i lepiej reagować w warunkach tej nowej normalności, w której przyszło nam teraz funkcjonować.

dodaje Virginie de Baere

Źródło – linkleaders