Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku całkowite zasoby biurowe Warszawy pozostały na niezmienionym poziomie 6,26 mln m2. Miniony kwartał był pierwszym od ponad 15 lat (od II kw. 2005 r.), w którym nie dostarczono na rynek żadnego nowego projektu biurowego, ponieważ aktywność deweloperska wyhamowała od II kw. 2020 r. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku warszawski wolumen powierzchni w budowie obejmował ponad 200 000 m2, czyli prawie cztery razy mniej niż w rekordowych latach 2017-2019, kiedy to w budowie było blisko 800 000 m2 rocznie. Nowa podaż biurowa zaplanowana do oddania w całym 2023 roku ma wynieść około 80 000 m2, z czego prawie 15 000 m2 powróci na rynek dzięki renowacji Saski Crescent.

"W nadchodzących latach coraz większy nacisk będzie kładziony na gruntowne remonty, zmianę przeznaczenia i zastępowanie przestarzałych budynków nowoczesnymi projektami. Trend ten będzie w dużej mierze napędzany przez zmieniające się wymagania najemców dotyczące jakości powierzchni biurowej, dodatkowo spotęgowane przez unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej i alternatywnych źródeł energii, które pomagają zmniejszyć wpływ na środowisko i obniżyć koszty operacyjne, w tym opłaty eksploatacyjne ponoszone przez najemców" - mówi Agnieszka Giermakowska, Research & Advisory Director, ESG Lead, Newmark Polska.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. popyt na biura brutto w Warszawie wyniósł blisko 159 000 m2, co oznacza spadek o ponad 40% w stosunku do tego samego czasu w 2022 r. i o 37% w porównaniu z czwartym kwartałem. W badanym okresie nie podpisano żadnej umowy najmu na ponad 10 000 m2.

"Stonowana aktywność leasingowa wynikała m.in. z kurczącej się dostępności powierzchni biurowych spełniających wymagania najemców w zakresie technologii i rozwiązań ESG. Popyt najemców w pierwszym kwartale nadal koncentrował się na lokalizacjach centralnych, które stanowiły 55% całkowitego popytu na biura (87 400 mkw.), podczas gdy w strefach poza centrum zawarto transakcje na 71 500 mkw." - mówi Anna Szymańska, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych Newmark Polska.

W strukturze popytu dominowały nowe umowy, które stanowiły 63% wszystkich transakcji, pozostałe 37% przypadło na renegocjacje i odnowienia (25%), ekspansje i transakcje z udziałem właścicieli (po 5%) oraz transakcje typu pre-let (2%). Najbardziej aktywnymi sektorami najemców na warszawskim rynku biurowym w minionym kwartale były usługi biznesowe (19,5%), produkcja (9,5%) oraz usługi finansowe (9,3%).

W okresie styczeń-marzec 2023 r. wskaźnik pustostanów w Warszawie pozostał na niezmienionym poziomie 11,6%, ale w ujęciu rocznym spadł o 0,6 pp. Co ciekawe, dostępność biur w projektach ukończonych w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosła nieco ponad 103 000 m2, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie około 8,1% dla tego typu budynków biurowych. Z tej sumy blisko 45 000 m2 przypadło na dwa budynki.

Czynsze za najlepsze biura pozostają pod presją wzrostową - szczególnie w lokalizacjach i budynkach, które w dużej mierze spełniają wymogi ESG. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. czynsze za najlepsze biura mieściły się w przedziale 22-26 EUR/mkw. miesięcznie w centrum miasta i 14-16 EUR/mkw. miesięcznie w lokalizacjach poza centrum.

Źródło:property-forum.eu