Jedną z największych zalet pracy w domu, którą wskazywali ankietowani, jest elastyczność. Zdaniem menadżerów i menadżerek, to ważny aspekt sprzyjający pogodzeniu opieki nad dziećmi z obowiązkami zawodowymi. Jednocześnie przyznają oni, że praca zdalna znacząco zaburzyła work-life balance. Jest to szczególnie istotne w przypadku rodziców, którzy mają problem z odizolowaniem się od dzieci i spraw domowych w trakcie wykonywania obowiązków zadodowych (np. ze względu na zdalne nauczanie czy brak odpowiedniej liczby pomieszczeń w domu). Wśród kluczowych korzyści tego rozwiązania wymieniana jest natomiast oszczędność czasu – brak konieczności dojazdów do biura czy możliwość przeprowadzenia spotkań biznesowych w formie online stanowią duże ułatwienie.

Home office wpływa natomiast niekorzystnie na kulturę organizacyjną firmy. Przykładem mogą być nowo zatrudnione osoby, które często odczuwają brak poczucia przynależności do zespołu. Z odpowiedzi badanych wynika też, że odizolowanie od biura przekłada się na pogorszenie synergii działań i procesów twórczych. Ankietowani wspominają także o pozbawieniu się tzw. „magii przerwy”, rozumianej jako chwila na kawę i korytarzowe rozmowy, stanowiącej okazję do odetchnięcia od pracy. Brak takich pauz wiąże się też z poczuciem większego zmęczenia i zmniejszoną efektywnością.

Model hybrydowy coraz częściej staje się dominującym stylem pracy. Co ważne, dzieje się tak nie tylko ze względu na wciąż niepewną sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia sanitarne, ale również z uwagi na świadomie obraną strategię działania przez poszczególne firmy. Hybryda okazuje się być odpowiedzią na nowe oczekiwania pracowników, pozwalając na korzystanie z mocnych stron pracy zdalnej i stacjonarnej. Potwierdzają to m.in. wyniki grudniowego badania Skanski przeprowadzonego wśród pracowników biurowych – zaznacza Ewelina Kałużna, head of strategic workplace advisory w firmie Skanska oraz dyrektor zarządzająca w Business Link.

Ciekawym odkryciem jest fakt, że elastyczne podejście do czasu pracy okazało się kluczowym aspektem, który uchronił rodziców przed masowym korzystaniem ze zwolnień na opiekę nad dziećmi.

Jak wynika z perspektywy osób na menadżerskich stanowiskach, rodzina stała się nowym towarzyszem w wykonywaniu zawodowych obowiązków – obecność dzieci podczas rozmów online czy szczekający pies w tle są teraz czymś zupełnie normalnym – dodaje Magdalena Ujda-Tarczyńska, menadżerka ds. komunikacji korporacyjnej w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Respondenci jako główny plus modelu hybrydowego wskazują wolność i możliwość podjęcia decyzji. Jak twierdzą, takie rozwiązanie daje poczucie swobody, a jednocześnie kontroli nad życiem zawodowym i prywatnym, umożliwiając wypracowanie na nowo rytmu dnia dopasowanego do własnych potrzeb.

Praca hybrydowa wymaga elastyczności również od strony zarządczej. Pracownicy oczekują pewnego kompromisu w zakresie ustalania dni pracy z domu i w biurach, tymczasem pracodawcy nie zawsze dają im wystarczająco dużo swobody. Tylko 19 proc. polskich pracowników przyznało, że ma całkowitą swobodę w zarządzaniu pracą z domu i z biura. Takie podejście wynika z kultury organizacyjnej w naszym kraju, ale warto podkreślić, równie ważne jak oczekiwania pracowników jest zachowanie skuteczności operacyjnej biznesu. Można powiedzieć, że poszukiwanie najbardziej optymalnego, zadowalającego obie strony rozwiązania jest obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed pracodawcami – mówi Magdalena Ujda-Tarczyńska.

Jak twierdzą respondenci, nowy styl pracy wiąże się także z pewnymi wyzwaniami. Według badanych niełatwym zadaniem jest chociażby zarządzanie zespołem, który pracuje częściowo w domu, a częściowo w biurze. Ankietowani rekomendują podjęcie kilku kroków, które pomogą usprawni komunikację online i osiągnąć pod tym kątem większą równowagę. Wśród propozycji pojawiły się m.in. piątki bez spotkań, skrócony czas trwania konferencji, dokładna selekcja uczestników spotkań oraz obowiązek włączonych kamer, by mieć wgląd w stopień zaangażowania odbiorców.

Osoby pełniące menadżerskie funkcje wyszczególniły też potrzebę dostarczenia dodatkowych benefitów dla pracowników. Dla osób mających dzieci pomocne okazały się dofinansowanie do 100 proc. płatnego urlopu czy dodatkowe płatne dni wolne. W części firm poszerzono pakiety programów pomocowych, a także zorganizowano dodatkowe szkolenia, warsztaty (również dla dzieci pracowników) czy konsultacje psychologiczne.

Badanie powstało na zlecenie Business Link oraz spółki biurowej Skanska. W ramach jakościowego badania przeprowadzono pogłębione wywiady indywidualne pośród osób na menadżerskich stanowiskach z różnych branż, m.in. nieruchomościowej, IT, HR, energetycznej czy finansowej. Partnerem badania jest Fundacja Sukces Pisany Szminką.

Business Link to operator powierzchni biurowej premium, zajmujący się projektowaniem, tworzeniem i obsługą przestrzeni do pracy. Sieć oferuje w Polsce swoje usługi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.