Powołaj zespół dowodzenia incydentami lub grupę zadaniową ds. COVID-19, w skład której wchodzą przedstawiciele działu komunikacji korporacyjnej. Spotykaj się regularnie i dziel się informacjami, które specjaliści od komunikacji mogą przekazać organizacji / firmie.

Zaangażowanie leaderów jest kluczową koniecznością i powinno obejmować cykl regularnej komunikacji ze wszystkimi kluczowymi odbiorcami. Komunikację ze strony kierownictwa należy zaplanować i zapewnić cenne, spójne informacje pracownikom i innym kluczowym interesariuszom.

Upewnij się, że wysiłki związane z reaktywacją są zgodne z wartościami i misją Twojej organizacji oraz połącz je z dobrą komunikacją i wiadomością. 

Przemyśl, jak pracujesz. Czy musisz rozważyć przejście z pięciodniowego tygodnia pracy do siedmiodniowego tygodnia pracy w dziale komunikacji? Spotykaj się dwa razy dziennie, aby określić potrzeby na początku dnia, a następnie podsumowuj je pod koniec dnia, aby wszyscy byli świadomi i zaangażowani. Opracuj procedurę jasnego przekazywania projektów pod koniec każdej zmiany.

Zidentyfikuj docelowych odbiorców, jakich informacji potrzebują, jak je otrzymają i jak często.

Przydziel członków zespołu ds. Komunikacji do różnych obszarów, aby mogli rozwijać wiedzę merytoryczną i kontakty w ramach działów.

Wyobraź sobie na nowo, jak się komunikujesz. Ponieważ sytuacja szybko się zmienia, prawdopodobnie będziesz musiał zwiększyć częstotliwość komunikacji. Oceń posiadane narzędzia i określ, jak je wykorzystać w tej ewoluującej pandemii.

Powiedz swoim pracownikom, aby zwracali uwagę na procedury, identyfikowali osoby, które według nich narażają się na ryzyko, oraz aby dbali w domu, aby chronić swoje rodziny

Nie zapomnij powiedzieć swoim ludziom, jak bardzo ich doceniasz. Zapewnij ich o ciągłości swojej misji, wizji i wartości.

Bądź elastyczny. Otwarte podejście jest niezbędne, ponieważ przemyślisz i ponownie wymyślisz najlepsze sposoby zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych z pracownikami

POPRAWA KOMUNIKACJI

Przy efektywnym zamknięciu wspólnych obszarów możliwość szybkiego przekazania wiadomości w wybranym obszarze jest ważniejsza niż kiedykolwiek dla menedżerów HR. Dzięki platformie zarządzania społecznościami https://bit.ly/2EEIMXt komunikacja jest proaktywna, a nie reaktywna.