„Raport podsumowujący koszty i opłaty eksploatacyjne jest naszą flagową publikacją, na którą składa się wnikliwa analiza wielu danych i zmiennych. Coraz częściej sposoby rozliczeń kosztów między najemcami a właścicielem są różne, co dodatkowo komplikuje analizę.” – powiedziała Magdalena Oksańska, Head of Property Management Compliance w Knight Frank i jednocześnie autorka raportu

Na składowe kosztów eksploatacyjnych, które były analizowane w raporcie składa się 9 głównych grup, do których zaliczono: zużycie mediów, obsługa techniczna, ochrona i recepcja, sprzątanie powierzchni wspólnych, zarządzanie nieruchomością, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste i pozostałe usługi.

Rok 2018 zachowuje proporcje i wielkości zbliżone do uśrednionych danych z lat poprzednich. W dalszym ciągu zdecydowanie najwyższy koszt stanowią media – 34,16% (w roku 2017 – 34,51%), podatki – 13,61% (2017 – 12,99%), ochrona i recepcja – 11,86% (2017 – 12,14%) i obsługa techniczna – 11,14% (dla porównania w roku 2017 wynik ten wynosił 10,99%). Przy tej okazji porównujemy również różne obszary. Na terenie warszawskiego Centralnego Obszaru Biznesu (COB) nastąpił niewielki spadek kosztów, a w innych lokalizacjach niewielki wzrost.

Jej zdaniem w kolejnych latach raczej nie można oczekiwać niższych kosztów eksploatacyjnych. W zasadzie we wszystkich grupach kosztów musimy spodziewać się podwyżek.

„Począwszy od mediów (szczególnie energii elektrycznej), które to bezpośrednio wpłyną na wzrost kosztów utrzymania biurowców jak i pośrednio na inne usługi. Zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia oraz wyższych stawek godzinowych również będą miały bezpośredni wpływ na koszt usług – ochronę, recepcję, sprzątanie, jak i pośrednio na pozostałe usługi i prace niezbędne przy utrzymaniu obiektu. Inflacja powoduje coroczne podwyżki w podatku od nieruchomości, a zmiany w przepisach dotyczące wywozu odpadów - wzrost opłat za ich odbiór z budynków.” – dodaje ekspert Knight Frank

Zaskoczeniem mogą się wydawać wyniki analizy kosztów w budynkach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania.

„Najnowocześniejsze budynki wbrew pozorom nie są też bardziej oszczędne jeśli chodzi o energię. Coraz większe wymagania użytkowników – lepsze powietrze, oświetlenie, itp. - spowodowały, że systemy budynkowe zapewniające odpowiedni komfort pracy są bardziej energochłonne.” – zwraca uwagę Magdalena Oksańska

 

Źródło: Knigh Frank