W ostatnim czasie firmy Oracle oraz Workplace Intelligence przebadały ponad 12 tys. osób w 11 krajach, spośród których 89 proc. pracowało zdalnie. Z przeprowadzonego badania wynika, że 84 proc. ankietowanych przyznaje, że zmaga się z trudnościami podczas pracy z domu. Jako wady takiej pracy, ankietowani wyliczyli m.in. brak rozgraniczenia pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (41 proc.) oraz problemy związane ze zdrowiem psychicznym tj.  stres i lęk (33 proc.). Natomiast 40 proc. członków grupy biorącej udział w badaniu, stwierdziło, że przekłada się to na spadek produktywności i częstsze podejmowanie złych decyzji. Innymi powodami, dla których praca w domowym zaciszu nie jest najlepszym rozwiązaniem wymienia się mniejsze zadowolenie z życia osobistego (33 proc.), pogorszenie relacji rodzinnych (30 proc.) i izolację od przyjaciół (28 proc.).

 

Obecna skala pracy z domu i rosnący z nią problem ukazany m.in. w przytoczonym badaniu pokazuje, że w trosce o zdrowie pracowników, nie należy go ignorować. Jedną z odpowiedzi może być praca w co-workingu pozwalająca na uniknięcie sytuacji stresujących, samotności czy mniejszej produktywności. Inne badania, tym razem przeprowadzone przez właściciela magazynu Deksmag ujawnia, że 74% osób pracujących w coworkingu, przyznaje, że wzrosła ich produktywność. Ponadto, aż 65% badanych stwierdza, że podczas pracy w coworku sprawniej wykonuje swoje obowiązki. Innymi zaletami takich przestrzeni do pracy jest chociażby elastyczna umowa, często z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, która powoduje, że właściciele firm podpisujący umowę czują się bardziej komfortowo. Co więcej, stanowiska pracy dostępne są niemal natychmiast a wszystkie sprawy organizacyjne pozostają w gestii operatora coworkingu.

 

,,Jako Adgar Poland już od kilku lat rozwijamy koncepcje elastycznych rozwiązań i pracy przyszłości, które okazały się szczególnie ważne w sytuacji, w której znaleźliśmy się kilka miesięcy temu. Koncept Brain Embassy to bezpieczne środowisko pracy zapewniające poczucie spokoju, a jednocześnie pozwalające na kontakt z innymi ludźmi przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zauważyliśmy, że nasi memberzy zachowują się trochę inaczej niż podczas pierwszej fali. Wtedy byli oni bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji o przebywaniu na powierzchni biurowej co objawiało się m.in wypowiadaniem umów członkowskich. Teraz jednak, trafiają do nas osoby, które dostały możliwość pracy z domu, ale szukają alternatywnych rozwiązań z uwagi na rosnącą uciążliwość takiej pracy. Zwiększyła się również ilość zapytań ofertowych oraz zaobserwowaliśmy wzmożony ruch na stronie internetowej. Cieszymy się, że nasze elastyczne rozwiązania mogą wspierać naszych memberów i że dzięki nim czują się bezpiecznie w tych trudnych czasach.’’ – mówi Monika Kaczmarczyk, Managing Director, Brain Embassy. 

 

Brain Embassy to projekt izraelskiego inwestora, firmy Adgar Poland oferujący wynajem elastycznej przestrzeni do pracy. Oprócz designerskich pomieszczeń pozwalających na pracę w skupieniu czy odpoczynek, właściciel oferuje dostęp do bogatego programu wspierającego zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne swoich memberów. Program Be Together wherever you are wspiera użytkowników przestrzeni Brain Embassy w dbaniu o wszystkie elementy zdrowego i efektywnego dnia pracy. Program ma za zadanie wspierać jego użytkowników w porannym ruchu, przypominać o odpowiednim nawodnieniu oraz rozciąganiu, jak również stwarzać czas na wspólny – zdalny posiłek. Użytkownicy razem ustalają priorytety danego dnia i kończą go wspólnymi wnioskami o jego efektywności. Be Together wherever you are dostępny jest również dla osób spoza społeczności, bo chcemy, żeby i oni mogli posmakować wspólnej pracy.

 

Wybór coworkingu jest dobrym pomysłem, jeżeli praca z domu okazuje się zbyt obciążająca dla pracowników, a pracodawcy nie chcą ryzykować masowych powrotów do biur. W takiej sytuacji sprawnie podpisana elastyczna umowa pozwala na przeniesienie części zespołów do bezpiecznego środowiska pracy bez utraty produktywności oraz bez pogorszenia samopoczucia pracowników.