PulsHR.pl wraz z pozostałymi portalami Grupy PTWP - na czele z propertynews.pl - prowadzi akcję #whyoffice. Chcemy pokazać punkt widzenia wszystkich stron związanych z przyszłością biur, także pracodawców. Jak zauważa Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC, ostatni rok był naprawdę bardzo wymagający dla wielu pracowników - ich przestrzeń prywatna została zawłaszczona przez domowe biura. Jej zdaniem home office, przy dobrze zaplanowanych obowiązkach zespołu, może być efektywny. Konieczne jest jednak odpowiednie wsparcie pracownika.

 

Jak pandemia wpłynęła na model pracy w CCC?

Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC: - Pandemia wpłynęła na nasz dotychczasowy model pracy, ale proces transformacji przeszliśmy w sposób płynny, bez większych zakłóceń. Jako grupa CCC jesteśmy obecni w 30 krajach, a tylko w Polsce mamy 5 lokalizacji, więc już wcześniej wiele naszych zadań przebiegało zdalnie, jakkolwiek oczywiście nie na taką skalę. Nasi pracownicy jednak dobrze odnaleźli się w tej nowej sytuacji. Z technologicznymi wyzwaniami nasz dział IT poradził sobie sprawnie i szybko. Pandemia to trudny czas dla każdego z nas – nie tylko jako pracowników, ale przede wszystkim jako ludzi. Jednak zespół CCC zdecydowanie stanął na wysokości zadania i szybko przystosował się do nowej rzeczywistości, dbając o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek.

Tutaj też chciałabym dodać, że w przypadku naszej grupy styl pracy w czasach pandemii to szersze zagadnienie. Z jednej strony mamy pracowników biurowych, którzy aktualnie wykonują swoje zadania, z drugiej zaś mamy pod opieką pracowników sklepów naszych centrów logistycznych oraz fabryk. Jako odpowiedzialny pracodawca staramy się zaadresować potrzeby każdej z tych grup, mając na uwadze przede wszystkim ich bezpieczeństwo.

Biuro to nie tylko przestrzeń do pracy (Fot. Szymon Polański/mat. pras.)

Biuro to nie tylko przestrzeń do pracy (Fot. Szymon Polański/mat. pras.)

Czy pracownicy tęsknią już trochę za biurem?

- To był naprawdę bardzo wymagający rok dla wielu pracowników. Pamiętajmy, że nasza przestrzeń prywatna została zawłaszczona przez domowe biura. Wiele osób musiało w tym samym czasie dzielić swoją uwagę między obowiązki służbowe i na przykład opiekę nad małymi dziećmi. U wielu pracowników bardzo mocno zatarła się ta granica między życiem prywatnym a zawodowym. A taka równowaga jest ważna dla komfortu i higieny życia.

Myślę, że powrót do biura w pełnym zakresie jest mocno wyczekiwany przez dużą grupę pracowników. Dziś, oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, rotacyjnie pracują oni z naszych biur. Chcemy wychodzić naprzeciw ich bieżącym potrzebom i czekamy na moment, w którym znów wszyscy razem będziemy mogli się spotkać w siedzibie firmy.

Warto też dodać, że wśród naszej kadry jest grupa osób, która odnalazła się w tej nowej rzeczywistości, pracując w domu. W przyszłości te osoby będą chciały mieć możliwość pracy właśnie w tym modelu. Dziś myślimy już o tym, jak sprostać tym wymaganiom w przyszłości.

Pojawiają się opinie, że home office przestał być benefitem dla pracowników. Faktycznie tak jest?

- Na pewno był on tak postrzegany w czasach przed pandemią, kiedy wiele organizacji nie praktykowało takiego modelu lub bardzo mocno go ograniczało. Dziś dla pracowników biurowych praca zdalna stała się codziennością. Dużo nauczyliśmy się przez ten czas i tak, jak wspomniałam - wiele osób będzie chciało utrzymać ten styl pracy również w przyszłości, a my będziemy szukać rozwiązań, aby na ich potrzeby odpowiedzieć.

A co z efektywnością pracy? Czy domowe biuro sprawia, że wydajność spada?

- W grupie CCC nie odnotowujemy różnic, jeśli chodzi o efektywność pracy po przejściu na tryb pracy zdalnej. Uważam, że tutaj bardzo ważną rolę pełnią menadżerowie zespołów. Home office, przy dobrze zaplanowanych obowiązkach zespołu, może być efektywny. Konieczne jest tutaj jednak odpowiednie wsparcie pracownika - zarówno w kontekście dostarczenia odpowiednich narzędzi, jak i uczenia nowych, niezbędnych kompetencji.

Nie zapominajmy też o komunikacji. Nie powinna się ona ograniczać tylko do delegowania i odbierania zadań. Pamiętajmy też o relacjach. Takie np. mniej formalne wideospotkania „przy kawie” mogą być równie ważne i pomóc podtrzymać poczucie przynależności do zespołu. To bardzo ważne, abyśmy pamiętali także o sferze psyche.

W siedzibie firmy pracownicy spędzali ze sobą bardzo dużo czasu – to budowało między nimi relacje na wielu poziomach - mówi Gabriela Kahl (Fot. Szymon Polański/mat. pras.)

W siedzibie firmy pracownicy spędzali ze sobą bardzo dużo czasu – to budowało między nimi relacje na wielu poziomach - mówi Gabriela Kahl (Fot. Szymon Polański/mat. pras.)

Biuro to nie tylko przestrzeń do pracy?

- Zdecydowanie pełni bardziej złożoną funkcję niż tylko przestrzeń do pracy. Myślę, że biuro to przestrzeń dla kreatywności i rozwijania interakcji międzyludzkich. Do tej pory w siedzibie firmy pracownicy spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. To budowało między nimi relacje na wielu poziomach, więź, która tworzy się poprzez wymianę myśli czy dzielenie przeżyciami oraz doświadczeniami. Kultura organizacyjna zależy od ludzi i atmosfery, jaką tworzą, dlatego tak ważne jest budowanie i pielęgnowanie relacji w pracy.

Wiecie już, kiedy wrócicie do biura?

- Dzisiaj nie mamy jeszcze określonej daty powrotu do pracy w biurze - nie spieszymy się z tym. Chcemy, aby wpierw sytuacja epidemiologiczna uległa poprawie. Bezpieczeństwo zatrudnionych u nas osób jest dla nas priorytetem.

Czy zmiany w modelu pracy przełożyły się na decyzje o zmniejszeniu lub zwiększeniu powierzchni wynajmowanego przez was biura?

- Powierzchnia biurowa wynajmowana przez grupę CCC nie zmieniła się w związku z trwającą pandemią i na ten moment nie mamy planów z tym związanych.