Reporter: Jak na biznes SkyTower wpłynęła pandemia Covid-19 w kontekście pracy zdalnej?

Adriana Drăgoescu: Pandemia naprawdę zmieniła model pracy. Większość z nich przeszła na telepracę i obserwujemy niski stopień obecności w biurze, zarówno w stolicy, jak i na terenie całego kraju. Jest to sytuacja, która będzie trwała do momentu, gdy kampania szczepień osiągnie wysoki poziom uodpornienia populacji, co pozwoli nam wszystkim na prowadzenie działań.

Wszyscy dostosowaliśmy się do kontekstu zdrowotnego i społecznego, aw SkyTower wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczne miejsce pracy w kontrolowanym środowisku. Mamy wielu współpracowników, którzy nadal przychodzą do biura na zmianę według ustalonego przez firmy harmonogramu.

Jeśli chodzi o obłożenie, od początku pandemii utrzymaliśmy stałą wartość 94%, aw ciągu ostatniego roku trzech najemców podtrzymało swoją decyzję o rozbudowie o dodatkowe powierzchnie zakontraktowane przed pandemią.

Reporter: Jaka strategia została przyjęta na poziomie SkyTower, aby łatwiej przezwyciężyć obecną sytuację?

Adriana Drăgoescu: Pierwszym środkiem podjętym w zeszłym roku było upewnienie się, że SkyTower spełnia przepisy dotyczące zapobiegania i bezpieczeństwa. To była przesłanka, od której zaczęliśmy, aby SkyTower był w pełni funkcjonalny i operacyjny, a przede wszystkim był bezpiecznym miejscem dla kolegów, którzy chcą lub muszą być obecni w biurze. Następnie prowadziliśmy ciągły dialog z naszymi najemcami, aby szybko reagować na wszelkie potrzeby i zmniejszać presję psychologiczną wywołaną pandemią, zwłaszcza w okresie blokady.

Dlatego opracowaliśmy szereg projektów i narzędzi wspierających społeczność SkyTower. Potrzebowaliśmy komunikacji i interakcji, dostosowanej do nowych warunków. W związku z tym w ubiegłym roku wdrożyliśmy Spaceflow, aplikację mobilną dedykowaną wyłącznie najemcom SkyTower. Spaceflow oferuje szybkie cyfrowe połączenie z różnymi usługami i obiektami, podtrzymując dynamiczne życie społeczności.

W zeszłym roku uruchomiliśmy również program SkyCreatives, program open source dla młodych artystów, którym chcemy zaoferować kultowe miejsce, w którym mogą pracować i wyrażać swoją kreatywność. Uruchomienie SkyCreatives to tylko jeden krok w strategii SkyTower, mającej na celu wspieranie i rozwój zarówno społeczności artystycznych, jak i biznesowych.

Angażujemy się również na poziomie społecznym, poprzez darowizny i wsparcie ze strony lokalnych organizacji pozarządowych. Na przykład, aby symbolicznie oznaczyć wydarzenia lub cele społeczne, które wspieramy. Istnieją kroki, które otwierają nas dla ogółu społeczeństwa. Chcemy przełamać bariery biznesowe uważane za sztywne. Chcemy inspirować i inspirować się naszą społecznością.

Reporter: Czy w zeszłym roku anulowano umowy najmu?

Adriana Drăgoescu: Prowadzimy stały dialog z naszymi najemcami, aw tym okresie stosunki zostały jeszcze bardziej zacieśnione poprzez współpracę mającą na celu zaspokojenie nowych potrzeb wynikających z pandemii. W ubiegłym roku stała współpraca i komunikacja między nami była również widoczna przy braku próśb o rezygnację z biura lub zmniejszenie powierzchni.

Reporter: Jak kształtował się popyt na rynku biurowym w ciągu ostatniego roku?

Adriana Drăgoescu: Najpierw musimy rozważyć wykorzystanie powierzchni biurowej, zarówno w stolicy, jak i na wsi. W minionym roku było kilka punktów zwrotnych. Uwolnienie środków na początku lata, a następnie we wrześniu pokazało nam, że obecność pracowników w biurze uległa poprawie. Jednak statystyki pokazują, że nie stymulowały one nowych czynszów. Na rynku są też dobre przykłady, zarówno odnowienia umów, jak i przednajmu budynków ukończonych w 2020 roku lub będących w trakcie realizacji, szczególnie w przypadku projektów premium, charakteryzujących się dużą elastycznością. Stąd widać trend, który częściowo zdefiniuje rynek biurowy.

Początek tego roku przyniósł kilka transakcji najmu w budynkach premium i / lub nowych, zwłaszcza w obszarze biznesowym na północy stolicy. Tymczasem pojawiają się również oferty podnajmu od dużych firm, w których duży odsetek pracowników pracuje w domu. Konieczne będzie zrównoważenie rynku do czasu zwolnienia środków.

Reporter: Jakie są nowe funkcje aplikacji 2020?

Adriana Drăgoescu: Pandemia zmieniła naszą perspektywę i potrzeby, a od 2020 roku normy bezpieczeństwa wdrażane przez biurowce mają duże znaczenie dla najemców przy podejmowaniu decyzji o wynajmie nowych powierzchni. Środki, wysiłki i strategia budynku biurowego najprawdopodobniej będą znajdować się w trzech najważniejszych kryteriach przy podejmowaniu decyzji. Telepraca stała się stałą, ważna jest również możliwość elastycznej i reorganizacji przestrzeni w celu zapewnienia odległości. Ostatecznie duże firmy nie oferują rozwiązania w związku z polityką globalną lub regionalną, ale myślę, że zwycięskie podejście nadal będzie konstruktywnym dialogiem.

Reporter: Czy rynek biurowy ewoluował w kontekście pandemii?

Adriana Drăgoescu: Lokalny rynek biurowy przeszedł w 2020 roku zaskakującą ewolucję. Podczas gdy poziom wykorzystania i wolumen nowych umów najmu gwałtownie się zmniejszył, w drugim kwartale poziom inwestycji wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim. Co prawda wynika to z dużych transakcji, ale to pokazuje, że inwestorzy ufają Rumunii i jakości tamtejszego rynku biurowego.

Reporter: Jakie są jego perspektywy?

Adriana Drăgoescu: Firmy poszukujące nowych biur nie odczuwają presji natychmiastowego wynajmu, mogą wybrać powierzchnie odpowiednie do swoich potrzeb, podczas gdy większość dużych firm, które zlecają dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, jest już zainstalowana i pozostanie w tych przestrzeniach w średnioterminowe. Jednocześnie zaznacza się trend podnajmu, który pozwoli ustabilizować sektor biurowy.

Pewne jest to, że w ostatecznej decyzji o przejęciu powierzchni zwrócono uwagę na znaczenie zapewnienia zasad bezpieczeństwa i wysokiego stopnia komfortu pracodawcom i właścicielom budynków.

Reporter: Czy zamierzasz rozpocząć nowe projekty w tej dziedzinie?

Adriana Drăgoescu: W tej chwili lokalny rynek nieruchomości przedstawia interesujące możliwości, co oznacza, że ​​istnieją możliwości inwestycyjne.

Jeśli chodzi o plany RPHI w Rumunii, naszym głównym celem jest dalszy rozwój biznesu i społeczności SkyTower poprzez inwestycje w innowacje i projekty wspierające strategię rozwoju firmy na rynku lokalnym.

Reporter: Dziękuję!