Umowa obejmuje również nabycie przez CPI Property Group dodatkowych akcji, ujętych w dobrowolnym wezwaniu na akcje Immofinanz ogłoszonym w terminie do 23 grudnia 2021 roku. Cena zakupu jednej akcji wynosi 23 euro z dywidendą. Po dzisiejszej transakcji CPI Property Group zobowiązało się do skorygowania oferty, zgodnie z austriackimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przejęć.

Na dzień 31 stycznia 2022 roku CPI Property Group posiada (bezpośrednio i pośrednio) łącznie 26 mln 621 tys. 030 akcji Immofinanz, co odpowiada udziałowi około 19,25 proc. Dodatkowe 39 mln 986 tys. 345 akcji jest zakontraktowanych warunkowo (około 28,92 proc.). Łącznie akcje stanowią około 48,18 proc. całkowitej zarejestrowanej wartości nominalnej kapitału zakładowego Immofinanz.

Sfinalizowanie umów nabycia udziałów pomiędzy CPI Property Group a RPPK Immo, Petrus Advisers Investments Fund L.P. i CEE Immobilien wymagają zezwolenia na fuzję wydanego przez odpowiednie organy w Austrii, Niemczech, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Serbii i na Słowacji. Pozytywne decyzje wydano do tej pory w Austrii, Czechach, Niemczech i Rumunii.