Autorzy cyklicznego raportu z BNP Paribas Real Estate Poland zsumowali istniejące zasoby powierzchni biurowej w kluczowych miastach regionalnych, które na koniec I kwartału zbliżyły się do poziomu 6,3 mln mkw. W analizowanym okresie rynki urosły o blisko 244 tys. mkw., przy czym początek roku zdecydowanie należał do Katowic. To na stolicę Górnego Śląska przypadło około 48 proc. nowej podaży. Ta rozłożyła się na sześć budynków, w tym m.in. .Ktw II, który wyszedł spod kreski Medusa Group i jest dzisiaj najwyższym budynkiem biurowym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czy budynki A1 i A2 w kompleksie biurowym Global Office Park, realizowanym przez Cavatinę Holding. W I kwartale pozwolenie na użytkowanie odebrały też: kolejny biurowiec krakowskiego kompleksu High5ive od Skanska, łódzkie biurowce w kompleksach React oraz Monopolis, a także biurowce MidPoint71 we Wrocławiu, Format w Trójmieście i CZ Office Park w Lublinie.

Po wynikach I kwartału widzimy, że firmy zaczęły odważniej wracać do decyzji o wynajmie powierzchni biurowych. Priorytetem mogła okazać się chęć zabezpieczenia sobie umowy tu i teraz. Szczególnie, że ryzyka związane z dalszymi wzrostami kosztów budowy i w konsekwencji czynszów, a także opóźnieniami w realizacjach projektów, są brane mocno pod uwagę - komentuje Michał Baranowski, konsultant z działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate.

Eksperci szacują, że od stycznia do końca marca wynajętych zostało ponad 153 tys. mkw. biur. Pozytywnym sygnałem – pomimo obiektywnie trudnej sytuacji gospodarczej i dużej niepewności podyktowanej nie tylko pandemią, ale też wojną w Ukrainie – jest wzrost popytu w ujęciu rok do roku o ponad 57 proc. Jego struktura zbliżona jest do tej obserwowanej w Warszawie, z dominacją nowych umów najmu, które stanowiły prawie 68 proc. wszystkich nowych kontraktów. W top 3 największych umów podpisanych do końca marca znalazły się: nowa umowa PwC, który przeniesie blisko 13 tys. mkw. do .Ktw II, nowa umowa na wynajem 9,3 tys. mkw. w katowickim Global Office Park A1, którą podpisał gamingowy gigant, firma Keywords Studio czy odnowienie najmu przez Ericssona w biurowcu Olimpia Software Pool.

Za raportu “At A Glance – Regional Office Markets Q1 2022” wynika, że po pierwszych trzech miesiącach roku w budowie było ponad 567 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego około połowa – 265 tys. mkw. – ma być gotowa jeszcze w tym roku.

Budowy w regionach mogą doświadczać opóźnień spowodowanych nie tylko zakłóceniami w łańcuchach dostaw i brakiem dostępności wielu materiałów, ale także skokowym odpływem pracowników z Ukrainy, którzy stanowią istotny procent zatrudnionych w sektorach budowlanym czy TSL. Wzrost popytu przy skromnym portfolio projektów w budowie w niektórych miastach może dość szybko skutkować luką podażową - zaznacza Klaudia Okoń, konsultant z Działu Business Intelligence Hub, BNP Paribas Real Estate Poland.

W I kwartale roku poziom pustostanów wyniósł 15,5 proc. Wskaźnik niewynajętych biur powiększył się o 1,4 p.p. od obserwowanego na koniec ostatniego kwartału 2021 roku i aż o 2,9 p.p. od analogicznego okresu przed rokiem. Autorzy raportu wskazują, że na taki wynik rzutuje rekordowa kwartalna podaż, która w zaledwie trzy miesiące przebiła o blisko 8 proc. poziom całej nowej podaży z roku 2021.