Opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI), WELL Health & Safety Rating jest odpowiedzią na pandemię COVID-19 i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników budynków. Pozwala on w obiektywny, poparty badaniami sposób pokazać, że procedury wdrożone w budynku i regularna kontrola jego kluczowych systemów (takich jak wentylacja i instalacja wodna) pozytywnie wpływają na zmniejszenie zagrożenia związanego m.in. z długoterminowego zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w danej przestrzeni. pandemią. Certyfikat ma także szersze zastosowanie, dotyczące wspierania

Przyznanie certyfikatu WELL Health & Safety Rating biurowcom Mogilska 43 Office i Ogrodowa Office potwierdza zaangażowanie Warimpeksu w kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego. Oba obiekty wyróżniono za rozwiązania wdrożone w obszarach takich jak: procedury dezynfekcji i sprzątania, plany gotowości w sytuacjach kryzysowych, dostępność opieki zdrowotnej, zarządzanie jakością wody i powietrza, zaangażowanie interesariuszy i komunikacja oraz innowacje.

W czasach pandemii zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych budynków jest dla nas szczególnie ważne. Certyfikacja WELL Health & Safety Rating potwierdziła, że nasze obiekty w Polsce spełniają standardy w tym zakresie na światowym poziomie. Jesteśmy doskonale przygotowani na powrót pracowników do biur, a także potencjalne, przyszłe sytuacje kryzysowe. – powiedział Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska.

Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu odgrywają znaczącą rolę dla Warimpex Group.. Wszystkie nowe obiekty są certyfikowane już w trakcie budowy w zakresie efektywności energetycznej, korzystania z odnawialnych źródeł energii, redukcji CO2 i wysokiej jakości pomieszczeń. Certyfikaty te potwierdzają wysokie standardy nieruchomości Grupy Warimpex w zakresie zrównoważonego rozwoju i będą stopniowo uzyskiwane dla wszystkich nieruchomości Grupy.

Zgodnie z tą strategią, budynki Mogilska 43 Office i Ogrodowa Office uzyskały certyfikaty BREEAM z oceną „Excellent”. BREEAM In-Use International jest wielokryterialnym systemem oceny istniejących budynków, którego głównym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych budynków. Certyfikat przyznawany Building Research Establishment (BRE), to obecnie jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

- Szczególnie wysoko ocenione zostały ich dogodna lokalizacja oraz bliska odległość od komunikacji miejskiej, udogodnienia dla rowerzystów, wysoki komfort użytkowania budynków, efektywny sposób zarządzania odpadami oraz zastosowanie lokalnych materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty ekologiczne. Certyfikaty uzyskane przez Mogilska 43 Office i Ogrodowa Office odzwierciedlają stosowaną przez nas zasadę poszanowania zdrowia i środowiska naturalnego w budowanych przez nas obiektach. Od momentu uzyskania tej oceny mamy pewność, że nasze budynki są w pełni ekologiczne, a wprowadzone przez nas rozwiązania mają pozytywny wpływ na samopoczucie i komfort pracy użytkowników. Cieszy nas, że nasze portfolio poszerza się o kolejne budynki z certyfikacją BREEAM, szczególnie na tak wysokim poziomie. – powiedział Jerzy Krogulec, prezes Warimpex Polska.