Za Katowicami znalazły się Trójmiasto, Kraków, Łódź oraz Wrocław - w każdym z wymienionych miast wielkość oddanej do użytku powierzchni biurowej wyniosła w pierwszej połowie roku od 40 tys. do 50 tys. mkw. Nowa podaż w miastach regionalnych w badanym czasie była dwa razy wyższa niż średnia z ostatnich dwóch lat, co jest skutkiem odłożenia w czasie realizacji wielu projektów, których ukończenie planowane było na 2020 lub 2021 rok.

Największe realizacje w Polsce

Poza dużymi projektami zlokalizowanymi w Warszawie, takimi jak Forest Tower (51,5 tys. mkw.), Skysawa II (22,8 tys. mkw.) oraz Lixa C (19,4 tys. mkw.), odnotować należy również obiekty katowickie – KTW II (39 tys. mkw.) oraz Globl Office Park A1 i A2 (27,3 tys. mkw. i 29,9 tys. mkw.), wrocławski Midpoint7 (36,2 tys. mkw.) oraz gdański Format (16 tys. mkw.).

W ostatnim czasie na rynku widoczny jest duży spadek łącznej powierzchni realizowanych inwestycji, zwłaszcza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie znajduje się jedynie około 235 tys. mkw. (dla porównania: na początku 2020 roku było to blisko 750 tys. mkw.). W miastach regionalnych w realizacji jest 485 tys. mkw., co stanowi spadek względem poziomu sprzed pandemii wynoszącego 850 tys. mkw. Wynika to ze zmniejszenia się liczby rozpoczynanych budów w wyniku pandemii, jak również wzrostu kosztów budowy i wykończenia powierzchni oraz niepewności spowodowanej wojną w Ukrainie – komentuje Katarzyna Lipka, head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Przewidywana luka podażowa

Jak podaje Cushman & Wakefield, do końca roku w stolicy planowane jest ukończenie 105 tys. mkw. powierzchni biurowej, w wyniku czego łączna podaż w 2022 roku wyniesie niecałe 230 000 mkw., co oznacza spadek o 12% w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat.

Z uwagi na niską aktywność deweloperów, w latach 2023-2025 na rynku obserwować będziemy znaczną lukę podażową. W miastach regionalnych łączna podaż w 2022 roku może wynieść 460 tys. mkw., co oznacza 8-procentowy wzrost w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat, jednak począwszy od 2023 roku również ona zacznie spadać – prognozuje Jan Szulborski, senior consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Wyższa aktywność najemców w Warszawie i na rynkach regionalnych

Całkowita aktywność najemców w pierwszym półroczu 2022 roku w Warszawie wyniosła 479,4 tys. mkw., co stanowi wzrost o 94 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku oraz wzrost o 19 proc. niż w 2019 roku. Przyczyną tak dużego zainteresowania biurami w stolicy był skumulowany, niezrealizowany popyt z poprzednich kwartałów, który przełożył się na zamknięcie kilkunastu wielkopowierzchniowych transakcji. Wśród nich znalazły się: umowa przednajmu banku PKO BP w budynkach Skysawa I & II (34,5 tys. mkw.) oraz ekspansja i renegocjacja banku ING w budynku Plac Unii (23,5 tys. mkw.).

Na rynkach regionalnych również wzrosła aktywność najemców, a łączny popyt – w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego – wzrósł o 26 proc. oraz o 13 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku. Podobnie jak w Warszawie, doszło do kumulacji umów, które w poprzednich kwartałach były opóźniane z uwagi na niepewność związaną z pandemią. Wśród największych transakcji na rynkach regionalnych możemy wyróżnić tę zrealizowaną w Krakowie w Fabryczna Office Park 5 (13,8 tys. mkw.) oraz w Katowicach w budynku .Ktw II (12,9 tys. mkw.)

Wskaźnik pustostanów spadł pierwszy raz od początku pandemii

Średni wskaźnik pustostanów w Polsce spadł po raz pierwszy od 2020 roku – o 0,2 pp. w porównaniu do I kwartału 2022 roku i wyniósł 13,6 proc. Spadek odnotowany został w Warszawie, Katowicach, Lublinie i we Wrocławiu.

Czynsze pod presją wzrostową

Stawki czynszów w Warszawie – podobnie jak w ubiegłym kwartale – znalazły się pod presją wzrostową, co spowodowane jest rosnącymi kosztami budowy oraz wykończenia powierzchni biurowej, a także wysokim zainteresowaniem nowymi powierzchniami w centrum miasta oraz ich ograniczoną dostępnością.

Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum wynosiły przeciętnie 22-26 euro za mkw. miesięcznie, najwyższe osiągały poziom nawet 28 euro, natomiast w lokalizacjach poza centralnych oscylowały w zakresie 13,50-16,50 euro.

W miastach regionalnych najlepsze biura w centrum były oferowane średnio w przedziale cenowym 12,50-15,50 euro za mkw. miesięcznie.