Na koniec II kwartału 2021 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 5 936 000 mkw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 599 200 mkw.), Wrocław (1 242 600 mkw.) oraz Trójmiasto (924 000 mkw.).

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku do użytkowania oddano 6 inwestycji o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 80 100 m kw. Największymi inwestycjami ukończonymi w tym okresie były: Nowy Rynek D (35 800 mkw., Skanska) w Poznaniu oraz Tertium Business Park III (B) (13 400 mkw., Buma) w Krakowie. Łącznie z 5 projektami oddanymi do użytkowania w I kwartale, od początku 2021 roku na rynek dostarczono ponad 126 500 mkw. powierzchni biurowej.

Na koniec II kwartału 2021 roku współczynnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 13,4%, co daje łącznie 792 500 mkw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (poziom wyższy zarówno od tego w poprzednim kwartale – o 0,8 p.p., jak i od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o 3,2 p.p.). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (18,3%), zaś najniższy w Szczecinie – 7,8%.

W drugim kwartale 2021 roku popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe na ośmiu rynkach regionalnych osiągnął 166 000 mkw. W I połowie roku łączny popyt na biura poza Warszawą wyniósł ponad 264 200 mkw. Najwyższy udział w strukturze popytu w II kw. 2021 r. przypadł na renegocjacje – 47%. Nowe umowy stanowiły 45%, ekspansje 8%, natomiast powierzchnia wykorzystana przez właścicieli na własny użytek wynosiła mniej niż 1%. Rynkiem cieszącym się największą popularnością wśród najemców był Kraków z popytem zarejestrowanym w drugim kwartale 2021 roku na poziomie 47 400 mkw.

Największymi transakcjami zawartymi od kwietnia do czerwca 2021 roku były: renegocjacja umowy i ekspansja Rockwell Automation w A4 Business Park III w Katowicach na 19 500 mkw., odnowienie umowy przez poufnego najemcę z sektora bankowego w budynku Kapelanka 42a w Krakowie na 15 600 mkw., oraz renegocjacja 12 800 mkw. w krakowskim budynku Kazimierz Office Center przez poufnego najemcę z sektora usług biznesowych.