Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna

Ergonomia pracy dzieli się na koncepcyjną i korekcyjną. Ergonomia koncepcyjna zajmuje się dostosowaniem stanowiska pracy do możliwości pracownika już na etapie opracowywania projektu. Na tym etapie planuje się rodzaj i wielkość pomieszczenia, jego ogrzewanie i oświetlenie, zakup odpowiednich urządzeń czy też układ i rodzaj mebli. Ergonomia korekcyjna zmierza do poprawy już istniejących warunków pracy. Chodzi o to, by w razie konieczności dostosować je do potrzeb psychofizycznych danego pracownika.

Zasady ergonomii pracy w biurze

Zadaniem ergonomii jest polepszanie warunków pracy człowieka. Dzięki zapewnieniu komfortowych warunków oraz bezpieczeństwa pracownika jej efektem jest poprawa wydajności pracownika i minimalizacja negatywnych wpływów np. pracy biurowej na zdrowie. Ergonomia uwzględnia specyfikę stanowiska pracy i jej charakter. Oto niektóre z zasad ergonomii pracy w biurze:

Biurko powinno być dostosowane do wzrostu pracownika i mieć odpowiednią wysokość, szerokość i głębokość. Na biurku powinny być rozmieszczone niezbędne do pracy sprzęty, takie jak komputer, telefon, notes czy długopis. Biurko powinno być utrzymywane w czystości i porządku.
Krzesło powinno być wygodne, stabilne i regulowane. Powinno mieć oparcie dla pleców i podłokietniki. Wysokość siedziska powinna być tak ustawiona, by stopy opierały się na podłodze lub podnóżku, a kolana były zgięte pod kątem prostym. Odległość między siedziskiem a biurkiem powinna wynosić około 10 cm.
Monitor powinien być umieszczony na wysokości oczu lub nieco niżej. Odległość między oczami a ekranem powinna wynosić około 50-70 cm. Monitor powinien być pochylony pod kątem 10-20 stopni do tyłu. Powinien być ustawiony prostopadle do okna lub źródła światła, by uniknąć odblasków.
Klawiatura powinna być umieszczona na wysokości łokci lub nieco niżej. Powinna być płaska lub lekko pochylona do przodu. Powinna być oddalona od krawędzi biurka o około 10 cm, by zapewnić miejsce na oparcie nadgarstków.
Mysz powinna być umieszczona obok klawiatury, na tej samej wysokości. Powinna być dobrze dopasowana do dłoni i łatwa w obsłudze. Powinna być używana z podkładką z miękkim materiałem.
Oświetlenie powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i pory dnia. Powinno być równomierne i nieoślepiające. Powinno zapewniać odpowiedni kontrast między ekranem a tłem. Powinno być unikane światło bezpośrednie (np. słoneczne) lub odbite (np. od ściany).
Temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 20-24 stopni Celsjusza. Powinna być zapewniona odpowiednia wentylacja i wilgotność powietrza (40-60%).
Hałas powinien być ograniczony do minimum. Powinny być stosowane środki izolacji akustycznej (np. panele, dywany, rośliny). Powinny być unikane źródła hałasu (np. drukarki, telefony) w pobliżu stanowiska pracy.

Korzyści z ergonomii pracy w biurze

Polepszanie warunków pracy człowieka poprzez zapewnienie mu komfortu i bezpieczeństwa zgodnego z ergonomią zaowocuje zaletami ergonomicznego miejsca pracy, takimi jak:

- zwiększona efektywność,
- mniejsza liczba zwolnień lekarskich,
- długoterminowa poprawa stanu zdrowia i samopoczucia,
- większe zaangażowanie pracowników,
- elastyczne rozwiązania na przyszłość,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów.

Ergonomia pokazuje również wkład i zaangażowanie przedsiębiorstwa w dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Wspieranie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzi do lepszej wydajności pracowników. Zdrowy pracownik to zadowolony człowiek. Ma to ogromną wartość dla struktury firmy, ale i dla jego życia prywatnego.

Podsumowanie

Ergonomia pracy w biurze jest nie tylko nauką, ale także sztuką dostosowywania warunków pracy do możliwości człowieka. Jej celem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pracownikom biurowym, którzy narażeni są na wiele zagrożeń dla zdrowia wynikających z długotrwałej pracy przy komputerze. Ergonomia pracy w biurze przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców — poprawia wydajność, zmniejsza absencję chorobową, podnosi morale i lojalność oraz buduje pozytywny wizerunek firmy.