Jak wynika z raportu firmy Cushman & Wakefield pt. „Jaka przyszłość czeka biura?, 59 proc. ankietowanych pracodawców wskazało, że wdrożyło lub wdroży hybrydowy model pracy. To wzrost o 14 pp. względem badania z czerwca 2021 roku. Najczęściej respondenci wybierali model zakładający pełną elastyczność (pracownik może sam decydować, kiedy pracuje z biura, a kiedy z domu) – tę formę wybrało 30 proc. pracodawców, o 3 pp. więcej niż rok temu.

Tradycyjny model pracy jako docelowy wskazało blisko 27 proc. ankietowanych, z czego ¾ dopuszcza pracę zdalną w wyjątkowych sytuacjach. Tryb pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadnego z respondentów. 14 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 16 pp. w porównaniu do badania z czerwca 2021 roku.

Ponad 10 proc. badanych wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pandemii, a niemal co czwarty (24 proc.) planuje wprowadzić je w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Blisko ¼ ankietowanych nie podjęła jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 6 pp. względem badania z czerwca 2021 roku. 32 proc. zadeklarowało z kolei, że nie wprowadzi żadnych zmian.

Brak decyzji o wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w przestrzeni biurowej może wynikać z etapu trwania umowy lub braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na wykończenie lub modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również wzrost kosztów wykończenia powierzchni obserwowany od początku 2022 roku – komentuje Jan Szulborski, starszy konsultant w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Cushman & Wakefield.

Powszechnym narzędziem wykorzystywanym przez 43 proc. badanych w zakresie planowania pracy w biurze okazały się aplikacje używane do obsługi procesu rezerwacji biurek, sal oraz miejsc parkingowych.

Z badania wynika, że pracodawcy zwiększyli liczbę małych sal lub budek do spotkań i wideokonferencji – te udogodnienia wprowadziło ponad 40 proc. respondentów. Jednocześnie zmniejszyła się liczba indywidualnych stanowisk pracy, a biurko nie przynależy do jednego pracownika. Wskaźnik liczby stanowisk pracy do liczby pracowników często plasuje się koło 0,5. Wśród pożądanych przez najemców elementów wyposażenia biura znalazły się restauracja/kantyna, bankomat oraz infrastruktura dla rowerzystów, które wskazało odpowiednio 67 proc., 43 proc. i 40 proc. badanych pracodawców.

Z przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield badania wynika również, że w ocenie pracodawców nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż rok temu. W ubiegłym roku blisko połowa badanych wskazywała, że pracownicy pozytywnie oceniają powrót do pracy stacjonarnej. Tym razem, jeśli zsumujemy odpowiedzi „pozytywne” i „raczej pozytywne” dla badania przeprowadzonego w 2022 roku, to udział firm, w których nastawienie pracowników do powrotu do biura było pozytywne, spadł o 11 pp.

Wszystkie działania, które podejmujemy każdego dnia, mają ogromny wpływ na budowanie doświadczeń zarówno po stronie naszych pracowników, jak i naszych klientów. Świadomość i konsekwencja są niezbędne w tworzeniu miejsca pracy przyszłości – takiego, które zachęca do wymiany doświadczeń, wzmacnia poczucie przynależności, daje przestrzeń do realizacji celów i rozwoju w sposób zrównoważony, a jednocześnie odzwierciedla kulturę i wartości firmy – dodaje Anna Trochim, head of Human Resources Poland, Cushman & Wakefield.

Z badania wynika, że co czwarty ankietowany pracodawca wprowadził rozwiązania mające na celu poprawę dobrostanu swoich pracowników. 59 proc. ankietowanych zwiększyło ilość zieleni w biurze. 28 proc. zadbało o wyposażenie biura w fotel do masażu, 23 proc. o zapewnienie usługi masażysty czy wymianę mebli na bardziej ergonomiczne. Niemal co czwarty (23 proc.) poprawił akustykę, a 18 proc. - jakość powietrza w biurze.

Badanie wykonane zostało metodą CAWI w czerwcu 2022 roku na próbie 103 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową.