GTC odnotowało wzrost przychodów z wynajmu do 126 mln euro (w tym samym okresie w roku 2021 ta wartość wyniosła 124 mln euro). Inwestor sprzedał w tym roku budynek Cascade w Bukareszcie, Forest Offices w Debreczynie oraz budynki Matrix A i B w Zagrzebiu. Środki pieniężne, którymi dysponuje firma, wynoszą 128 mln euro.GTC

Mamy bardzo stabilny, przynoszący dobre wyniki operacyjne i finansowe portfel nieruchomości, a nasze obiekty handlowe performują lepiej niż rynek. Indeksacja czynszów denominowanych w euro stworzy warunki do dalszego wzrostu FFO w 2023 roku, a w przypadku jakichkolwiek zmian w stopach kapitalizacji skompensuje ewentualny negatywny wpływ na wartość nieruchomości. Wierzymy, że zielone certyfikaty i indeksacja czynszów pozwalają na optymizm, nasze notowania P/B wynoszą 0,6-0,7x, a stopa zwrotu FFO wynosi około 8 proc. – uważa Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC.

Wskaźnik wynajęcia na koniec września 2022 wyniósł 86 proc. Średni ważony okres najmu wyniósł 3,5 roku. W badanym okresie podpisano umowy najmu na ponad 80,1 tys. mkw. (66,4 tys. mkw. w 2021), w tym 27,7 tys. mkw. w samym III kwartale (11,5 tys. mkw. w III kwartale 2021) Kolejne firmy wybrały obiekty należące do GTC na swoje siedziby: dotychczas w 2022 roku około 4 tys. mkw. powierzchni biurowej w Forest Offices na Węgrzech wynajęło BT. Firma Dreamshot podpisała umowę przednajmu w budynku Sofia Tower 2 (około 2,2 tys. mkw.), a Medicover przedłużył najem w Globis Wrocław (około 1,7 tys. mkw.). W nieruchomościach należących do GTC swoje biura mają także takie firmy jak betahouse, Hi tech, Siemens Energy i NIO GmbH.

Dzięki refinansowaniu przeprowadzonym w zeszłym roku zdołaliśmy znacznie obniżyć koszty finansowania i zoptymalizować profil zapadalności zadłużenia – w krótkim okresie nie upływa termin zapadalności żadnych znacznych zobowiązań. 95 proc. naszego zadłużenia oprocentowane jest stałą stopą procentową lub zostało zabezpieczone poprzez hedging, a średni termin zapadalności zadłużenia to 4,5 roku, co w połączeniu z silną pozycją gotówkową pokazuje siłę naszego bilansu – skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.