Najczęstszą wskazywaną przez respondentów formą pracy hybrydowej była ta zakładająca pełną elastyczność i możliwość podjęcia decyzji przez pracownika odnośnie tego, kiedy pracuje z biura, a kiedy z domu – tę formę wybrało 30 proc. pracodawców, o 3 pp. więcej niż rok temu. Tradycyjny model pracy jako docelowy wskazało blisko 27 proc. ankietowanych pracodawców, z czego 75 proc. dopuszcza pracę zdalną w wyjątkowych sytuacjach. Tryb pracy wyłącznie zdalnej nie został wskazany przez żadnego z respondentów. 14 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 16 pp. w porównaniu do badania z czerwca 2021 roku.

Ponad 10 proc. badanych wprowadziło zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pandemii, a niemal co czwarty (24 proc.) planuje wprowadzić je w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Blisko 25 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji w tym zakresie, co stanowi spadek o 6 pp. względem badania z czerwca ubiegłego roku. 32 proc. zadeklarowało z kolei, że nie wprowadzi żadnych zmian.

Brak decyzji o wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w przestrzeni biurowej może wynikać z etapu trwania umowy, a także braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na wykończenie lub modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również wzrost kosztów wykończenia powierzchni, obserwowany od początku 2022 roku – komentuje Jan Szulborski, starszy konsultant w dziale doradztwa i badań rynku w Cushman & Wakefield.

Powszechnym narzędziem wykorzystywanym przez 43 proc. badanych w zakresie planowania pracy w biurze okazały się aplikacje używane do obsługi procesu rezerwacji biurek, sal oraz miejsc parkingowych. Z badania wynika, że pracodawcy zwiększyli liczbę małych sal lub budek do spotkań i wideokonferencji – te udogodnienia wprowadziło ponad 40 proc. respondentów. Wśród pożądanych przez najemców elementów wyposażenia biura znalazły się również restauracja lub kantyna, bankomat oraz infrastruktura dla rowerzystów, które wskazało odpowiednio 67, 43 i 40 proc. badanych pracodawców.

Z przeprowadzonego badania wynika również, że w ocenie pracodawców nastawienie pracowników do powrotu do biura jest gorsze niż rok temu. W ubiegłym roku blisko połowa badanych wskazywała, że nastawienie pracowników do powrotu do biura było pozytywne. Jeśli zsumujemy odpowiedzi „pozytywne” i „raczej pozytywne” dla badania przeprowadzonego w 2022 roku, udział pracodawców, których nastawienie do powrotu do biura było pozytywne, spadł o 11 pp.

Z badania wynika, że aż co czwarty ankietowany pracodawca wprowadził rozwiązania mające na celu poprawę dobrostanu swoich pracowników. 59 proc. ankietowanych zwiększyło ilość zieleni w biurze, 28 proc. zadbało o wyposażenie biura w fotel do masażu, a 23 proc. zapewniło usługi masażysty czy wymianę mebli na bardziej ergonomiczne. Niemal co czwarty respondent poprawił akustykę, a 18 proc. - jakość powietrza w biurze.

Badanie wykonane zostało metodą CAWI w czerwcu 2022 roku, na próbie 103 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową (CEO, dyrektor administracyjny, dyrektor operacyjny, office manager).