Na koniec marca 2023 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie stanowiły prawie 6 256 300 m2. Współczynnik pustostanów w Warszawie wyniósł 11,6% (stabilny w porównaniu do poprzedniego kwartału i spadek o 0,6 pp. w stosunku do porównywalnego okresu w 2022 roku). Dostępność powierzchni biurowej wyniosła 724 600 m2. W strefach centralnych wskaźnik pustostanów spadł do 10,2%, natomiast poza centrum miasta osiągnął poziom 12,7%.

Od początku stycznia do końca marca 2023 roku popyt na nowoczesną powierzchnię biurową wyniósł około 159 000 m2. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się strefy Śródmieście, CBD i Służewiec.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku odnotowały one największy udział w strukturze popytu i stanowiły aż 70%. Renegocjacje istniejących umów stanowiły 23%, natomiast ekspansje zaledwie 5% zarejestrowanego popytu.

Największymi transakcjami I kw. 2023 r. były: renegocjacja umowy najmu 8 800 m2 firmy Accenture w Proximo II, umowa najmu na warunkach własnościowych dla firmy DPD na 8 700 m2 w ich nowej siedzibie oraz nowa umowa na 7 000 m2 podpisana przez poufnego najemcę usług biznesowych w budynku P180.