Jak dodać dane dotyczące mojego budynku biurowego?

Dane dotyczące obiektu można dodać korzystając z Panelu Administracyjnego, klikając na ikonkę “Dodaj budynek”.

Jak mogę dodać zdjęcia budynku biurowego?

Zdjęcia dodaje się poprzez Panel Administracyjny. Proszę wejść do menu „Moje budynki”, wybrać odpowiedni budynek biurowy, do którego pragną Państwo dodać zdjęcia, następnie przejść do „Edytuj profil” i wybrać ikonkę „Media”, gdzie będą mogli Państwo dodać zdjęcia.

Jak mogę dodać agenta nieruchomości do budynku biurowego?

Trzeba się zalogować przez Panel Administracyjny, kliknąć na znajdujące się z lewej strony menu „Kontakty”, a następnie na „Dodaj nowy kontakt”.

Jakie funkcje pełnią kolorowe strzałki wyświetlające się przy moim budynku na Panelu Administracyjnym?

Strzałki wskazują zmiany współczynnika obłożenia powierzchni biurowej w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Zielona strzałka to znak pozytywnej zmiany współczynnika powierzchni wynajętych, pomarańczowa oznacza stagnację, czerwona zaś – tendecję spadkową i wzrost wskaźnika pustostanów, co sygnalizuje najwyższy czas na podjęcie kroków w postaci większego nacisku na promocję i reklamę budynku biurowego.