Rodzaje transacji biurowych

Występują dwa rodzaje transakcji biurowych: wynajem i sprzedaż.