Za koordynację prac biur projektowych, ekspertów oraz wykonawców odpowiedzialna była Firma cmT. Podczas realizacji projektu dostawy wymagały wyjątkowo precyzyjnego zaplanowania, tak aby nie zakłócić funkcjonowania sąsiadujących instytucji oraz budynków.

Odrębne wyzwanie stanowiły kwestie techniczne związane z zapewnieniem maksymalnego komfortu przyszłym użytkownikom. Tu podstawowym ograniczeniem okazała się stara konstrukcja. Po wielu dyskusjach z Inwestorem podjęliśmy wspólnie decyzję o wymianie całej wewnętrznej konstrukcji nośnej budynku wraz ze stropami na nową. Ta zmiana pozwoliła nam na podwyższenie wysokości użytkowych kondygnacji, zapewnienie maksymalnego komfortu akustycznego i zmieszczenie wszystkich nowoczesnych instalacji i udogodnień. Ostatecznie osiągnęliśmy efekt bardzo innowacyjnego biurowego budynku bez naruszenia jego zabytkowej i historycznej formy – opowiada Marcin Szczesiuk z firmy Archicon Szczesiuk & Wilczek, Architektoniczna Pracownia Projektowa.

W przypadku BE Czackiego połączono nieszablonowy design i historię budynku z 1953 roku, w którym od lat 80-tych mieściła się siedziba Teatru Kwadrat.

Staraliśmy się umiejętnie poruszać między inspiracjami teatralnymi i różnymi formami kreatywnej aktywności, jaka wiąże się z teatrem. Dlatego przestrzenie nowego Brain Embassy wypełniły elementy inspirowane Broadwayem, czy kultowymi teatrami - opowiada Paweł Garus, współzałożyciel pracowni mode:lina.

Adgar Investments & Development Ltd jest właścicielem wszystkich budynków, w których mieszczą się coworkingi marki.